Eko šola

Svetovalna služba

Kadar se znajdemo pred dilemo in vprašanjem, na katerega sami ne najdemo odgovora, nam pri iskanju odgovorov največkrat pomaga pogovor s prijatelji, starši ali drugimi ljudmi, ki nam veliko pomenijo. Seveda pa  lahko pomoč poiščemo tudi v različnih službah pomoči in svetovanja. Svetovanje je namreč oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak nas podpira v iskanju lastnih rešitev. V okviru svetovanja dijakom in  staršem nudimo pedagoško, psihološko in karierno svetovanje, najpogosteje v zvezi z:

  • vpisi in prehajanjem med programi in šolami;
  • učnimi težavami ter osebnimi in socialnimi stiskami;
  • prilagajanjem statusov in izobraževanja (dijaki športniki, dijaki s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki, pedagoške pogodbe).

 

V stiski lahko poiščete strokovno pomoč tudi zunaj šole:

Dispanzer za pedopsihiatrijo

Društvo Center za pomoč mladim

Društvo SOS telefon

Krizni center za mlade Maribor

Mladinsko informativno svetovalni center Infopeka

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

To sem jaz

TOM telefon za otroke in mladostnike

Tu smo si

Varna hiša Maribor

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor