Eko šola

Šolski sklad

Na Srednji trgovski šoli Maribor smo leta 2008  ustanovili ŠOLSKI  SKLAD  in tako začeli zbirati prostovoljne prispevke  za nadstandardne  dejavnosti razredov oziroma dijakov, za spodbujanje  razvojne in raziskovalne  dejavnosti dijakov ter pomoč socialno šibkim dijakom.

Generacije staršev – donatorjev so nam omogočile, da  smo v  preteklih šolskih letih smo z zbranim denarjem kupili dva računalnika in tiskalnik  za potrebe dijakov (nahajajo se v šolski knjižnici),  sistem za elektronsko obveščanje dijakov  (v avli šole),  organizirali delavnice in strokovne ekskurzije za dijake itd.

Tudi letošnje šolsko leto bomo nadaljevali z zbiranjem prostovoljnih denarnih prispevkov.

Spoštovani starši, učitelji, poslovni partnerji in ostali darovalci, vaša denarna sredstva lahko nakažete na naš

TRR  01100 603 0701687 referenca 00920000 pri NKB Maribor.

Veseli bomo, če se boste odzvali naši prošnji.

Predsednica Šolskega sklada:

mag. Petra Pleteršek  Staklenac, prof.

PRAVILA  ŠOLSKEGA  SKLADA  SREDNJE  TRGOVSKE  ŠOLE  MARIBOR

Letno poročilo šolskega sklada šolsko leto 2018/19

Zbrana denarna sredstva  Šolskega sklada Srednje trgovske šole Maribor so se v šolskem letu 2018/19  porabila  za  plačilo  prevoza in aktivnosti dijakov v Olimju v okviru nagradne ekskurzije.   Prav tako sta  bili odobreni vlogi dveh dijakov za plačilo stroškov obveznih interesnih dejavnosti.

Po podatkih računovodske službe  razpolaga Šolski sklad Srednje trgovske šole Maribor dne 4. 6. 2019  z vsoto  592,23 EUR.

Letno poročilo šolskega sklada šolsko leto 2017/18

Zbrana denarna sredstva  Šolskega sklada Srednje trgovske šole Maribor so se v šolskem letu 2017/18  porabila  za  plačilo aktivnosti dijakov na Rogli v okviru nagradne ekskurzije  in za plačilo avtobusnega prevoza za dijake, ki so se udeležili  treninga socialnih veščin na Rdečem bregu. Prav tako je bila odobrena vloga dijakinje za plačilo stroškov treninga socialnih veščin.

Po podatkih računovodske službe razpolaga Šolski sklad Srednje trgovske šole Maribor  dne 10. 6. 2018  z vsoto 407,73 EUR.

Letno poročilo šolskega sklada šolsko leto 2016/17 

Upravni odbor Šolskega sklada šole je sprejel sklep, da se zbrana denarna sredstva sklada porabijo za   plačilo vodenja dijakov  bralnega kluba po starem gradu v Celju in za plačilo avtobusnega prevoza za dijake, ki so se udeležili nagradne ekskurzije v Vulkanijo in  Čebelji gradič na Goričkem.

Po podatkih računovodske službe  razpolaga Šolski sklad Srednje trgovske šole Maribor  dne  5. 6. 2017  z vsoto 1.245,98 EUR.

Letno poročilo šolskega sklada šol. leto 2015/16 

Upravni odbor Šolskega sklada šole je sprejel sklep, da se zbrana denarna sredstva sklada porabijo za   plačilo stroškov najema koče za trening  socialnih veščin.

Po podatkih računovodske službe šole, je na kontu 299-1000 Druge PČR-Šolski sklad na dan 13. 6. 2016 izkazano stanje v vrednosti 834,23 EUR.

Letno poročilo šolskega sklada šol. leto 2014/15 
Po podatkih računovodske službe je na računu Šolskega sklada na dan 8 .6. 2015 izkazano stanje v vrednosti 704,23 EUR.

Upravni odbor Šolskega sklada šole je sprejel sklep, da se zbrana denarna sredstva sklada porabijo za:

  • plačilo delavnic za dijake na temo komunikacija in reševanje konfliktov,
  • doplačilo za strokovne ekskurzije dijakov.

Letno poročilo šolskega sklada šol. leto 2013/14 
Po podatkih računovodske službe je na računu Šolskega sklada na dan 2. 6. 2014 izkazano stanje v vrednosti 812,13 EVR.

Upravni odbor Šolskega sklada šole je sprejel sklep, da se zbrana denarna sredstva sklada porabijo za:

  • plačilo delavnic za dijake na temo komunikacija in reševanje konfliktov,
  • doplačilo za strokovne ekskurzije dijakov,
  • tekoče stroške za milnike in papirnate brisače v učilnicah.

Letno poročilo šolskega sklada šol. leto 2012/13
V šolskem letu 2012/13 so starši in donatorji  prispevali 798,10 EVR .

Upravni odbor Šolskega sklada šole je sprejel sklep, da se zbrana denarna sredstva sklada porabijo za:

  • plačilo delavnic za dijake na temo komunikacija in reševanje konfliktov,
  • nagrade za dijake na prireditvi Predaja šolskega ključa,
  • nakup dveh satelitsko vodenih stenskih ur za jedilnico,
  • tekoče stroške za milnike v učilnicah.

 

Zahvaljujemo se vsem staršem in donatorjem, ki so nam s prispevki to omogočili.

Upravni odbor
Šolskega sklada