Eko šola

Šolska prehrana

JEDILNIK december 2019

ŠOLSKA PREHRANA 2019/2020

Ponudnik šolske malice je M. R. COMMERCE. Na šoli je organizirana subvencionirana šolska malica. Dnevno je na izbiro 12 menijev (štiri topli). Na menije se je potrebno prijaviti vsaj dan prej do 13. ure. Šolska jedilnica ponuja tudi dodatno ponudbo, ki jo dijaki lahko kupijo sproti, brez prijave. Način plačila šolske malice je predplačniški. Dijaki v šolski jedilnici položijo dobroimetje. V spletni aplikaciji eAsistent (v razdelku Prehrana), dostopni na šolski spletni strani, dijaki s prijavo z uporabniškim imenom in geslom lahko izvršijo prijave na menije za posamezne dneve, odjavljajo malico in pogledajo stanje dobroimetja na predplačniškem računu.

Šolska jedilnica obratuje od 6.30 do 13.30 ure. Kadar potekajo dejavnosti skladno z letnim delovnim načrtom izven šole, je odpiralni čas prilagojen (30-minutne ure).

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO:

  1. Oddaja prijavnice na šolsko malico (ob vpisu ali kadarkoli med šolskim letom, možno tudi preko eAsistenta).
  2. Plačilo malice dijaki položijo dobroimetje za malico v šolski jedilnici (z gotovino, brez kartice). V sistem eAsistent se vplačan znesek zabeleži kot dobroimetje. Od tega trenutka so aktivno prijavljeni na malico in so se dolžni za posamezne dni, ko ne bodo malicali, pravočasno odjaviti (sicer se jim od dobroimetja odšteje znesek v vrednosti cene nepravočasno odjavljene malice). To velja tudi za dijake, ki so upravičeni do subvencije in malicajo brezplačno oziroma v določenem znesku subvencije. Priporočljivo je, da plačujejo malico za določeno obdobje vnaprej (da se izognejo gneči v jedilnici, in sicer med pet minutnimi odmori). Nalaganje dobroimetja je možno v obratovalnem času šolske jedilnice. Cena obroka šolske malice je 2,42 €.
  3. Izbira menijev, preverba stanja dobroimetja, odjava v aplikaciji »eAsistent« na šolski spletni strani se dijak prijavi z uporabniškim imenom in geslom (prejme ga od razrednika ali od koordinatorke šolske prehrane). Posamezne menije zbira na osnovi jedilnika (objavljenega na šolski spletni strani pod zavihkom Šolska prehrana in v eAsistentu pod Prehrana). Odjava je možna za posamezne dneve obroke ali obdobje. Pravočasna odjava je vsaj dan prej do 9. ure, v primeru bolezni pa tekoči dan do 8.ure. Če zbolite in imate subvencionirano prehrano, morajo starši še isti dan po elektronski pošti obvestiti koordinatorico šolske prehrane (lidija.paradiz@guest.arnes.si). Odjava zaradi bolezni je možna samo po elektronski pošti in ne po telefonu.

V primeru, da vam kartica ne deluje, kljub temu, da ste prijavljeni, o tem obvezno obvestite dežurnega učitelja oziroma koordinatorico šolske prehrane. Kartice ne nosite v bližini telefona, saj se vam bo razmagnetila in ne bo delovala. Novo kartico je potrebno ponovno plačati.

Če se dijak ne odjavi pravočasno in ni prevzel obroka, se od dobroimetja odšteje celoten znesek malice v višini 2,42 €, ne glede na višino subvencije. V primeru odsotnosti dijakov zaradi organiziranih dejavnosti šole za odjavo poskrbi šola. Če je dijak prijavljen na malico in ni izbral menija, mu pripada pri prevzemu malice prvi meni (meni 1). Prevzem malice v jedilnici na terminalu se dijak/dijakinja evidentira s kartico za šolsko prehrano, od dobroimetja se mu ob prevzemu malice odšteje ustrezen znesek malice.

Subvencija šolske malice

Upravičenost do subvencije šolske malice izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.  Do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada polna subvencija, oziroma brezplačna malica.

Nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice. Subvencija malice v tem primeru znaša 1,69 €, dijakovo doplačilo pa 0,73 €. Nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice. Subvencija malice v tem primeru znaša 0,97 €, dijakovo doplačilo pa 1,45 €.

Koordinatorka šolske prehrane ima za dijake, ki so oddali prijavo na šolsko malico omogočen vpogled o upravičenosti do subvencionirane malice in višino le-te, zato odločb ni potrebno prinašati v šolo. V primeru izrednih razmer (npr. nastop brezposlenosti, smrt v družini,…), kontaktirajte koordinatorko šolske prehrane, da dijaku za čas do prejema odločbe Centra za socialno delo, omogoči subvencionirano malico.

Kadar upravičenost do subvencije nastopi preden je prejeta odločba oziroma podatek v evidenci, šola za obdobje, ko je dijak malico že plačal po polni ceni, a je bil upravičen do subvencije, denar vrne.

Pripravila

Lidija Paradiž

Dijake in dijakinje, ki ste prijavljeni na šolsko prehrano opozarjamo na pravočasno prijavljanje oz. odjavljanje od posameznega obroka oz. menija, ki ga imate na izbiro. Odjavite se lahko z uporabniškim imenom in geslom preko eAsistenta. Tam lahko tudi izbirate med posameznimi meniji. Odjava oz. izbira menija je možna do 9.00 za naslednji dan. Vljudno vas opozarjamo, da to dosledno upoštevate, saj boste nepravočasno odjavljene in ne prevzete obroke morali plačati, kljub temu, če imate subvencionirano malico. V primeru ne plačanih obrokov do roka plačila, bo kartica blokirana in malicati ne bo mogoče.

Če ne želite malicati, se pisno odjavite.

Če zbolite in imate subvencionirano prehrano, morajo starši še isti dan po elektronski pošti obvestiti koordinatorico šolske prehrane (lidija.paradiz@guest.arnes.si). Odjava zaradi bolezni je možna samo po elektronski pošti in ne po telefonu.

V primeru, da vam kartica ne prime, kljub temu, da ste prijavljeni, o tem obvezno obvestite dežurnega učitelja. Kartice ne nosite v bližini telefona, saj se vam bo razmagnetila in ne bo delovala. Novo kartico je potrebno ponovno plačati.

Prosimo tudi, da upoštevate vrstni red prihoda na malico in se ne drenjate.

Uradne ure koordinatorice šolske prehrane Lidije Paradiž bodo objavljene, ko bo znan urnik. Na njo se lahko obrnete v primeru prijav, dokončnih odjav ali kakšnih drugih težav.

Ravnateljica

 Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO MALICO               eAsistent

OBRAZEC ZA ODJAVO OD ŠOLSKE MALICE                Navodila za dijake (odjave, izbira menija, pozabljeno geslo…)

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Pravila šolske prehrane so usklajena usklajeno z ZŠolPre-1; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 46/14).

 

  1. 6. 2014 so v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o šolski prehrani.

Podatki o upravičenosti dijakov do subvencije iz CEUVIZ, upravičenost do subvencije bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, in ne več iz odločbe o subvenciji šolske prehrane. Podatki o subvencijah bodo šole imele dostopne v CEUVIZ-u od 15. 9. 2014 dalje.

Posebej želi MIZŠ izpostaviti še nekatere kategorije dijakov, ki bi jih zaradi posebnosti spremenjene zakonodaje oziroma nepoznavanja predpisov lahko ostali brez subvencije za malico, kljub upravičenosti:

  • dijaki, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker vloge niso vložili ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini. Ti dijaki lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice;
  • polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo. Tudi ti lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo;
  • polnoletni dijaki, ki jim je bila zaradi preseganja cenzusa državna štipendija zavrnjena, vendar bi bili še upravičeni do 40 % subvencije za malico (gre za razkorak v cenzusih za državno štipendijo in subvencijo za malico).

 

Ravnateljica

Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.