Eko šola Eko šola

Šolska prehrana

Dijake in dijakinje, ki ste prijavljeni na šolsko prehrano opozarjamo na pravočasno prijavljanje oz. odjavljanje od posameznega obroka oz. menija, ki ga imate na izbiro. Odjavite se lahko z uporabniškim imenom in geslom preko eAsistenta. Tam lahko tudi izbirate med posameznimi meniji. Odjava oz. izbira menija je možna do 9.00 za naslednji dan. Vljudno vas opozarjamo, da to dosledno upoštevate, saj boste nepravočasno odjavljene in ne prevzete obroke morali plačati, kljub temu, če imate subvencionirano malico. V primeru ne plačanih obrokov do roka plačila, bo kartica blokirana in malicati ne bo mogoče.

Če ne želite malicati, se pisno odjavite.

Če zbolite in imate subvencionirano prehrano, morajo starši še isti dan po elektronski pošti obvestiti koordinatorico šolske prehrane (barbara.lepej@guest.arnes.si). Odjava zaradi bolezni je možna samo po elektronski pošti in ne po telefonu.

V primeru, da vam kartica ne prime, kljub temu, da ste prijavljeni, o tem obvezno obvestite dežurnega učitelja. Kartice ne nosite v bližini telefona, saj se vam bo razmagnetila in ne bo delovala. Novo kartico je potrebno ponovno plačati.

Prosimo tudi, da upoštevate vrstni red prihoda na malico in se ne drenjate.

Uradne ure koordinatorice šolske prehrane Barbare Lepej bodo objavljene, ko bo znan urnik. Na njo se lahko obrnete v primeru prijav, dokončnih odjav ali kakšnih drugih težav.

Pripravila                                                          Ravnateljica

Barbara Lepej                                    Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO MALICO               eAsistent

OBRAZEC ZA ODJAVO OD ŠOLSKE MALICE                Navodila za dijake (odjave, izbira menija, pozabljeno geslo…)

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Pravila šolske prehrane so usklajena usklajeno z ZŠolPre-1; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 46/14).

 

  1. 6. 2014 so v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o šolski prehrani.

Podatki o upravičenosti dijakov do subvencije iz CEUVIZ, upravičenost do subvencije bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, in ne več iz odločbe o subvenciji šolske prehrane. Podatki o subvencijah bodo šole imele dostopne v CEUVIZ-u od 15. 9. 2014 dalje.

Posebej želi MIZŠ izpostaviti še nekatere kategorije dijakov, ki bi jih zaradi posebnosti spremenjene zakonodaje oziroma nepoznavanja predpisov lahko ostali brez subvencije za malico, kljub upravičenosti:

  • dijaki, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker vloge niso vložili ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini. Ti dijaki lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice;
  • polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo. Tudi ti lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo;
  • polnoletni dijaki, ki jim je bila zaradi preseganja cenzusa državna štipendija zavrnjena, vendar bi bili še upravičeni do 40 % subvencije za malico (gre za razkorak v cenzusih za državno štipendijo in subvencijo za malico).

 

Ravnateljica

Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.