Eko šola

Javna naročila

JAVNO NAROČILO – Prevoz gibalno oviranega dijaka v š.l. 2019/2020 

JAVNO NAROČILO (Objavljeno 3.6.2019)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – STŠM Prenova kleti, sanacija fasade, montaža opreme-3.6.2019

OBRAZCI-STŠM Prenova kleti 3.6.2019

Naročnik ESPD (stisnjena ZIP datoteka)

sklop 1- prenova dela kletnih prostorov in sanacija fasade

02-03-04-05-trgovska MB_KLET-pzi-1-RAZPIS-KLET 1 02-03-04-05-trgovska MB_KLET-pzi-1-RAZPIS-KLET 1 obstoječe

02-03-04-05-trgovska MB_KLET-pzi-1-RAZPIS-KLET 1 obstoječe

02-03-04-05-trgovska MB_KLET-pzi-1-RAZPIS-KLET 2 obstoječe

02-03-04-05-trgovska MB_KLET-pzi-1-RAZPIS-KLET 2

SHEMA OKEN IN VRAT

popis del 1 sklop prenova kleti in fasade

19-trgovska MB_prerez b1-novo-PZI-1-prerez b1

tehnično poročilo

popis del 2 sklop ozvočenje in urni sistem

popis del 2 sklop ozvočenje in urni sistem

 

sklop 3-dobava in motaža pohištvene opreme

02-03-04-05-trgovska MB_KLET-pzi-1-RAZPIS-KLET 2-dispozicija opreme

19-trgovska MB_prerez b1-novo-PZI-1-prerez b1

dispozicija opreme naravoslovna učilnica

popis del 3 sklop oprema

 

 

 

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE ŠOLSKE PREHRANE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN –  Objavljeno 14.3.2019

PONUDBENI OBRAZCI WORD

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE ŠOLSKE PREHRANE

——————————————————————————————————————

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU

Prenova dela prostorov Srednje trgovske šole Maribor ter dobava in montaža pohištvene opreme

Oznaka naročila je JN007173/2018-B01

Povezava do objave v Uradnem listu

Oddaja ponudb se izvedena e-JN preko povezave

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 24. 10. 2018 objavil Popravek oz. dodatne informacije. Naročnik je spremenil uro odpiranja ponudb in sicer se bo odpiranje ponudb začelo ob 10.05. Temu ustrezno se spremeni tudi ura v razpisni dokumentaciji v točki 4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

2018-26-dgd-1 vetrolov STRGŠ – NOVO 

Shema stavbnega pohištva – NOVO

Varnostni načrt – NOVO

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – STrgŠ

Narocnik_ESPD (stisnjena xml datoteka)

PONUDBENI OBRAZCI WORD

POPISI-trgovska šola MB – gradbeno obrtniška dela brez 1 nad vzhod-1

POPISI-trgovska šola MB – ELEKTROinstalacije

POPISI-trgovska šola MB – strojne instalacije

2018-17-popis opreme -2