Eko šola

Štipendiranje

Štipendije so dopolnilni denarni prejemek, namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem; ureja jih Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1).

Več informacij o štipendijah najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma  na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki izvaja različne programe štipendiranja: podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejmete s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini in podobno.