Eko šola

Trgovec

Srednje poklicno izobraževanje

Poklicni standard

PRODAJALEC

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Program traja 3 leta.

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti

  • slovenščina • matematika • tuji jezik • umetnost • naravoslovje • družboslovje • športna vzgoja

Strokovni moduli

Temelji gospodarstva, Poslovanje trgovskega podjetja, Prodaja blaga, Upravljanje z blagovno skupino živil, Upravljanje z blagovno skupino tehnika, Upravljanje z blagovno skupino tekstili in drogerijskih izdelkov

Odprti kurikul

veščine ustnega in pisnega komuniciranja, tuji jezik 2 – strokovni, trženje, poslovni bonton, urejanje prodajnega blaga in prostorov, zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom, poznavanje blagovnih skupin, državljanska vzgoja

Module določi šola v dogovoru z delodajalci.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit iz slovenščine in izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje lahko nadaljujete v programu ekonomski tehnik poklicno-tehniškega izobraževanja (poznan tudi kot program 3 + 2). Po končanem poklicno-tehniškem izobraževanju lahko izobraževanje nadaljujete v višjih, visokošolskih strokovnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih izobraževanja oziroma se vključite v maturitetni ali poklicni tečaj.

Možnosti zaposlitve

V gospodarskih družbah proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti (v trgovini…), samozaposlitev.

 

TRGOVEC SKOZI ČAS IN DANES

NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI  ZA PRODAJALCE

NADGRADITE IZOBRAZBO