Eko šola

Ekonomski tehnik

EKONOMSKI TEHNIK Srednje strokovno izobraževanje

Poklicni standardi

TELETRŽNIK, TAJNIK, REFERENT V PODPORI BANČNEGA POSLOVANJA; REFERENT V BANČNI KOMERCIALI, POŠTNI USLUŽBENEC, KOMERCIALNI REFERENT, ZAVAROVALNIŠKI ASISTENT, KNJIGOVODJA

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Program traja 4 leta.

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti

  • slovenščina • matematika • tuji jeziki I • tuji jezik II • umetnost • zgodovina •geografija •sociologija • psihologija • kemija • biologija • športna vzgoja

Strokovni moduli

Obvezni moduli:

poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo

Izbirni moduli:

finančno poslovanje, materialno knjigovodstvo,  komercialno poslovanje, upravno-administrativno poslovanje, bančno poslovanje, poštni promet, finančno knjigovodstvo, neposredno trženje

Odprti kurikul

etika poslovanja, zavarovalne storitve, poslovni management , marketinško trgovanje , pospeševanje prodaje, razvoj trgovanja, multimedijska orodja, tuji jezik II

Module določi šola v dogovoru z delodajalci.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura iz slovenščine, matematike ali tujega jezika (angleški ali nemški jezik), gospodarstva in izdelka oziroma se vključite v maturitetni tečaj

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje lahko nadaljujete v višjih, visokošolskih strokovnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih izobraževanja oziroma se vključite v maturitetni ali poklicni tečaj.

Možnosti zaposlitve

V bankah, zavarovalnicah, javni upravi, gospodarskih družbah proizvodne, storitvene in trgovinske dejavnosti (v komerciali, finančnem knjigovodskem oddelku, splošni službi, kadrovski službi …), samozaposlitev.