Eko šola

Ekonomski tehnik PTI

Poklicno tehniško izobraževanje

Poklicni standardi

TELETRŽNIK, TAJNIK, REFERENT V PODPORI BANČNEGA POSLOVANJA; REFERENT V BANČNI KOMERCIALI, POŠTNI USLUŽBENEC, KOMERCIALNI REFERENT, ZAVAROVALNIŠKI ASISTENT, KNJIGOVODJA

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja prodajalec, administrator oziroma njima ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je pridobil ustrezni naziv srednje poklicna izobrazbe. Program traja 2 leti.

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti

  • slovenščina • matematika • tuji jeziki I • tuji jezik II • umetnost • zgodovina •geografija •sociologija • psihologija • kemija • biologija • športna vzgoja

Strokovni moduli

Obvezni moduli:

poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo

Izbirni moduli:

finančno poslovanje, materialno knjigovodstvo,  komercialno poslovanje, upravno-administrativno poslovanje, bančno poslovanje, poštni promet, finančno knjigovodstvo, neposredno trženje

Odprti kurikul

etika poslovanja, zavarovalne storitve, poslovni management , marketinško trgovanje , pospeševanje prodaje, razvoj trgovanja, multimedijska orodja, tuji jezik II

Module določi šola v dogovoru z delodajalci.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura iz slovenščine, matematike ali tujega jezika (angleški ali nemški jezik), gospodarstva in izdelka oziroma se vključite v maturitetni tečaj

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje lahko nadaljujete v višjih, visokošolskih strokovnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih izobraževanja oziroma se vključite v maturitetni ali poklicni tečaj.

Možnosti zaposlitve

V bankah, zavarovalnicah, javni upravi, gospodarskih družbah proizvodne, storitvene in trgovinske dejavnosti (v komerciali, finančnem knjigovodskem oddelku, splošni službi, kadrovski službi …), samozaposlitev.