Eko šola

Aranžerski tehnik

ARANŽERKI TEHNIK Srednje strokovno izobraževanje

Poklicni standardi

POSPEŠEVALEC PRODAJE, DEKORATER, TRŽNI KOMUNIKATOR

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Program traja 4 leta.

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti

  • slovenščina • matematika • tuji jezik I • tuji jezik II • umetnost • zgodovina • geografija • sociologija • psihologija • kemija • biologija • športna vzgoja

Strokovni moduli

Obvezni moduli:

vizualne komunikacije,  podjetje na trgu, aranžerstvo

Izbirni moduli:

multimedijsko oglaševanje, tržno komuniciranje, pospeševanje prodaje, dekoraterstvo,

Odprti kurikul

studijsko oblikovanje zvoka, multimedijska orodja,  razvoj trgovanja,  oblikovanje s cvetjem, projektno delo

Module določi šola v dogovoru z delodajalci.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura iz slovenščine, matematike ali tujega jezika (angleški ali nemški jezik), izpit iz oblikovanja v aranžiranju in izdelka oziroma storitve ter zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje lahko nadaljujete v višjih, visokošolskih strokovnih programih ali nekaterih univerzitetnih programih izobraževanja oziroma se vključite v maturitetni ali poklicni tečaj.

Možnost zaposlitve

V gospodarskih družbah proizvodne, storitvene in trgovinske dejavnosti (v ateljejih, cvetličarnah, oblikovalskih studiih medijskega oglaševanja, dizajnerskih in promocijskih službah), samozaposlitev …