Eko šola

Prepisi in izpisi

V kolikor se želite iz drugih srednjih šol/izobraževalnih programov prepisati k nam, nas pokličite ali se osebno (sami ali s starši) oglasite pri nas v svetovalni službi. Pred prepisom je namreč pomembno, da si pridobite informacije o tem, ali so v izobraževalnem programu, kamor se želite vključiti, še prosta mesta in kakšne pogoje morate izpolniti ob prepisu. Načeloma za prepis potrebujete:

  • pisno prošnjo, kjer navedete program in letnik, v katerega se želite vpisati (podpiše se dijak in njegovi starši);
  • izpolnjeno in podpisano vpisnico(dobite jo lahko tudi pri nas v svetovalni službi), na katero obvezno dopišete še DŠ in EMŠO;
  • dokumente (original + fotokopija) oz. spričevalo zadnjega razreda osnovne šole ter dokazilo o obiskovanju srednje šole za vsako naslednjo šolsko leto.

Dijak, ki se odloči za izpis, opravi razgovor (ali več razgovorov) s strokovnimi delavci šole (razrednikom, drugimi učitelji, svetovalno službo). V postopku sodelujejo tudi starši, ki odločitev potrdijo s svojim podpisom. Z izpisom dijak izgubi status dijaka.