Eko šola

Predstavitve na OŠ

Dijaki in profesorji STrgŠ Maribor sodelujemo z osnovnimi šolami v obliki aktivne predstavitve naše šole na razrednih urah na posamezni OŠ ter na tržnici poklicev, na katere se odzovemo na osnovi povabila osnovnih šol.

Predstavitev Srednje trgovske šole Maribor in njenih programov smo v šolskem letu 2017/18  izvedli v naslednjih osnovnih šolah:

 • OŠ Angel Besednjak
 • OŠ Benedikt
 • OŠ Cerkvenjak
 • OŠ Drago Kobal
 • OŠ France Prešeren
 • OŠ Hoče
 • OŠ Janka Glazerja Ruše
 • OŠ Jurovski Dol
 • OŠ Korena
 • OŠ Duplek
 • OŠ Miklavž
 • OŠ Maks Durjava
 • OŠ Selnica ob Dravi
 • OŠ Slivnica
 • OŠ Sv. Trojica
 • OŠ Voličina
 • OŠ Vitomarci
 • OŠ Zgornja Kungota
 • Dan odprtih vrat na STrgŠ
 • Karierni sejem v dvorani Tabor za OŠ Maribora in njegove okolice (37 OŠ)

 

Koordinatorica:     Zdenka Tojnko