Eko šola

Nadaljevanje šolanja in zaposlovanje

Nadaljevanje izobraževanja

Poznavanje samega sebe in lastnih interesov je bistvenega pomena pri odločanju za lastno karierno pot tudi po zaključku srednje šole. Svetovalna služba dijake  zadnjih in predzadnjih letnikov v okviru kariernega svetovanja informira o vpisu v dodiplomske študijske programe in vodi skozi prijavno-sprejemni postopek, na željo dijakov pa tudi svetuje o možnih študijskih izbirah.

V dodiplomske študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi programi, navedenimi v Razpisih za vpis.

Za študijsko leto 2019/2020 se dijaki lahko prijavite v višješolske in visokošolske študijske programe.
Svetujemo vam, da preverite Rokovnik nalog za vpis rednih in izrednih študentov v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/2020 in Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 2019/2020 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Prijava bo potekala elektronsko (e-prijava)! E- prijava za vpis na višješolske študijske programe bo mogoča na spletni strani Višješolske prijavne službe, e-prijava za vpis na visokošolske študijske programe pa na spletni strani eVŠ – Prijava za vpis.

Splošni učni uspeh in ocene, pridobljene v zaključnih dveh letnikih,  ter ocene, pridobljene na poklicni maturi ali splošni maturi (peti predmet), lahko odločilno vplivajo na možnosti za vpis v nadaljnje izobraževanje oz. študij. Pred odločitvijo o nadaljevanju izobraževanja vam tako svetujemo, da preverite še kakšne pomembne informacije o študiju.

Zaposlovanje

Dijaki zaključnega letnika izobraževanja, ki se ne vključujete v nadaljnje izobraževanje (poklicno tehniško izobraževanje ali študij), imate status dijaka do izteka meseca septembra, kasneje si morate svoj status urediti zunaj šole. Svetujemo vam, da se glede urejanja statusa pravočasno obrnete na Zavod RS za zaposlovanje. Tam so za vas pripravili informacije, ki vam bodo lahko v pomoč pri načrtovanju vaše nadaljnje izobraževalne poti ali zaposlovanja. Pripravili so tudi filmski vodič za uspešnejše iskanje zaposlitve in aktivno vodenje kariere. Pomembne informacije s področja zaposlovanja, predvsem pa kariernega svetovanja, lahko pridobite tudi v Kariernih središčih.