Eko šola Eko šola

Tudi letos smo razstavljali v trgovskih centrih

Tudi letos je Srednja trgovska šola Maribor, pripravila tri razstave za izobraževanje odraslih in sicer v Mercator centru tabor, Europaku in Qlandiji. V Mercatorju je razstava bila ves mesec september, v Europaku od 18. 9. 2017 do 24. 9. 2014, v Qlandiji pa je od 25. 9. Do 7. 10. 2017. Razstavljamo risbe udeležencev izobraževanja odraslih programa predšolska vzgoja in izdelke dijakov in odraslih v programu aranžerski tehnik.