Eko šola

Spremembe Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Spoštovani,
sprejete so bile spremembe Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki so objavljene v Ur. l. RS, št. 46/2019, in se začnejo uporabljati 1. 9. 2019. Nekatere novosti so pomembne za učitelje in dijake, besedilo zakona najdete na spodnji povezavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2179/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-poklicnem-in-strokovnem-izobrazevanju-zpsi-1b

Lep pozdrav, Maja

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2179/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-poklicnem-in-strokovnem-izobrazevanju-zpsi-1b