Eko šola

RAZPORED ZAKLJUČNIH IZPITOV, AVGUST 2019 PROGRAM: TRGOVEC IN ADMINISTRATOR

K opravljanju zaključnega izpita lahko pristopijo dijaki, ki so opravili vse obveznosti po izobraževalnem programu in se na izpit prijavili in oddali naloge tajnici zaključnih izpitov.

SLOVENŠČINA

Pisni del zaključnega izpita iz predmeta SLOVENŠČINA bo v ponedeljek, 26. 8. 2019 v učilnici 6.

Pisni del se začne ob 12. 30.

Ustni del zaključnega izpita iz slovenščine bo 29. 8. 2019 ob 9h v učilnici 6.

IZDELEK OZIROMA STORITEV Z ZAGOVOROM

Zagovori pri mentorici Sabini Kavčič bodo 27. 8. 2019 ob 9.00 v učilnici 6.

Zagovori pri mentorici Tini Steineker  bodo 27. 8. 2019 ob 9.10 v učilnici 6.

Zagovori pri mentorici Ireni Vračko bodo 27. 8. 2019 ob 9.20 v učilnici 6.

Zagovori pri mentorici bodo  Vidi Horvat  bodo 28. 8. 2019 ob 8.00 v učilnici 6.

Zagovori pri mentorici bodo Zdenki Tojnko  28. 8. 2019 ob 8.00 v učilnici 6.

Spričevala o zaključnem izpitu lahko dvignete 2. 9. 2019.

Maribor, 21. 8. 2019

pripravila                                                                 ravnateljica

mag. Nataša Kranjc                                                Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.