Eko šola Eko šola

RAZPORED PREDMETNIH IZPITOV od 28. 11. 2018 – 29. 11. 2018

Izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu

SREDA, 28. 11. 2018

Izpit iz predmeta UPRAVNI POSTOPEK  bo v sredo, 28. 11. 2018, ob 11. 45 v sejni sobi.

Izpit iz predmeta EKONOMIKA POSLOVANJA  bo v sredo, 28. 11. 2018, ob 10. 30 v sejni sobi.

Izpit iz predmeta INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN STROJEPISJE  bo v sredo, 28. 11. 2018, ob 14. 10 v učilnici 13.

Izpit iz predmeta POSLOVNI PROJEKTI – IKT  bo v sredo, 28. 11. 2018, ob 15. 00 v učilnici 13.

 

 ČETRTEK, 29. 11. 2018

Izpit iz predmeta POSLOVANJE PODJETJA  bo v četrtek 29. 11. 2018, ob 10. 30 v sejni sobi.

Izpit iz predmeta SODOBNO GOSPODARSTVO  bo v četrtek 29. 11. 2018, ob 10. 30 v sejni sobi.

Izpit iz predmeta TEMELJI GOSPODARSTVA  bo v četrtek, 29. 11. 2018, ob 11. 45 v sejni sobi.

 

Maribor, 23. 11. 2018

Pripravila:                                                                       Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                Tanja Lakoše