Eko šola

RAZPORED IZPITOV od 29. 6. 2018 – 4. 7. 2018

Dijaki lahko oddajo dnevnik za PUD – praktično usposabljanje pri delodajalcu v sredo 4. 7. 2018 od 9.00 do 10.00 pri ge. Ivanek Knehtl.

Izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu:

 

PETEK, 29. 6. 2018

Izpit iz predmeta VIZUALNE KOMUNIKACIJE bo v petek, 29. 6. 2018, ob 9. 30 v učilnici 13.

Izpit iz predmeta POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA bo v petek, 29. 6. 2018, ob 9. 40 v učilnici 13.

Izpit iz predmeta DRUŽBOSLOVJE bo v petek, 29. 6. 2018, ob 9. 50 v učilnici 13.

Izpit iz predmeta TAJNIŠKA OPRAVILA bo v petek, 29. 6. 2018, ob 10. 10 v učilnici 13.

Pisni izpit iz predmeta SLOVENŠČINA bo v petek, 29. 6. 2018, ob 9. 00 v učilnici 8.

Ustni del izpita je ob 11.00.

Izpit iz predmeta NARAVOSLOVJE bo v petek, 29. 6. 2018, ob 9. 00 v učilnici 4.

 

PONEDELJEK, 2. 7. 2018

Pisni izpit iz predmeta MATEMATIKA bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.00 v učilnici 5.

Ustni del izpita je ob 11.00.

Izpit iz predmeta PRAVO bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.00 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta POSLOVNI BONTON bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.10 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta PRODAJA BLAGA pri ge. Horvat in ge. Steineker bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.30 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta PSIHOLOGIJA bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 8.00 v učilnici 7.

Izpit iz predmeta TRŽNO KOMUNICIRANJE bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.10 v učilnici 14.

Izpit iz predmeta PODJETJE NA TRGU bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.20 v učilnici 14.

Izpit iz predmeta INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.20 v učilnici 14.

Izpit iz predmeta INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN STROJEPISJE bo v ponedeljek, 2. 7. 2018, ob 9.20 v učilnici 14.

 

 TOREK, 3. 7. 2018

Izpit iz predmeta ŠPORTNA VZGOJA bo v torek, 3. 7. 2018, ob 9. 00 v ŠC LUKNA. Dijaki morajo imeti ustrezno športno opremo (oblačila IN obutev).

Izpit iz predmeta TRŽENJE bo v torek, 3. 7. 2018, ob 9. 00 v učilnici 3.

Izpit iz predmeta UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVILA bo v torek, 3. 7. 2018, ob 9. 00 v učilnici 4.

Izpit iz predmeta POSPEŠEVANJE PRODAJE bo v torek, 3. 7. 2018, ob 9. 30 v učilnici 4.

Izpit iz predmeta BIOLOGIJA bo v torek, 3. 7. 2018, ob 9. 30 v učilnici 4.

 

 SREDA, 4. 7. 2018

Izpit iz predmeta PRODAJA BLAGA pri ge. Tojnko bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9. 00 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta STROJEPISJE IN OBDELAVA BESEDIL bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9. 00 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9. 20 v učilnici 12.

Pisni del izpita iz predmeta EKONOMIKA POSLOVANJA bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9. 00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.00 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta ZDRAVSTVENA VZGOJA bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9. 40 v učilnici 12. Dijaki morajo za sklop C pravočasno poslati nalogo in PP.

Pisni izpit iz predmeta NEMŠČINA bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.30.

Pisni izpit iz predmeta ANGLEŠČINA bo v sredo, 4. 7. 2018, ob 9.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 11.00.

Maribor, 26. 6. 2018

 

 

Pripravila:                                                                       Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                 Tanja Lakoše