Eko šola

RAZPORED IZPITOV od 16. 8. 2019 – 31. 8. 2019

Dijaki lahko dnevnike o opravljenem praktičnem pouku oddajo 19. 8. 2019 med 9.00 in 10.00 v pisarni PUD.

Izpiti bodo potekali po naslednjem vrstnem redu

PETEK, 16. 8. 2019

Izpit iz predmeta SODOBNO GOSPODARSTVO za kandidate ge. Lonec bo v petek 16. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta TRŽENJE za kandidate ge. Borovinšek bo v petek 16. 8. 2019, ob 9.10 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN STROJEPISJE bo v petek 16. 8. 2019, ob 9.20 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta STROJEPISJE IN OBDELAVA BESEDIL bo v petek 16. 8. 2019, ob 9.20 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta PRODAJA BLAGA za kandidate ge. Tojnko bo v petek 16. 8. 2019, ob 10.20 v učilnici 12.

PONEDELJEK, 19. 8. 2019

Izpit iz predmeta GEOGRAFIJA bo v ponedeljek 19. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 18.

Pisni del iz predmeta NEMŠČINA bo v ponedeljek 19. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.00.

Pisni del iz predmeta SLOVENŠČINA bo v ponedeljek 19. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.30 v učilnici 8.

TOREK, 20. 8. 2019

Pisni del iz predmeta MATEMATIKA bo v torek 20. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.00.

Pisni del iz predmeta ANGLEŠČINA bo v torek 20. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.00.

Pisni del iz predmeta ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE bo v torek 20. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 7.

Izpit iz predmeta PRODAJA BLAGA bo v bo torek 20. 8. 2019, ob 9.00 v učilnici 8.

SREDA, 21. 8. 2019

Pisni del iz predmeta EKONOMIKA POSLOVANJA bo v sredo 21. 8. 2019, ob 8.00 v učilnici 8.

Ustni del izpita je ob 9.00

Izpit iz predmeta FINANČNO POSLOVANJE bo v sredo 21. 8. 2019, ob 9.15 v učilnici 8

Izpit iz predmeta UMETNOST bo v sredo 21. 8. 2019, ob 9.30 v učilnici 8.

Izpit iz predmeta TRŽENJE za kandidate ge. Horvat bo v sredo 21. 8. 2019, ob 9.45 v učilnici 8

ČETRTEK, 22. 8. 2019

Pisni del iz predmeta DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA bo v četrtek 22. 8. 2019, ob 8.00 v učilnici 10.

Ustni del izpita je ob 9.00.

Izpit iz predmeta SODOBNO GOSPODARSTVO za kandidate ge. Žmavec bo v četrtek 22. 8. 2019, ob 9.10 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta PRAVO bo v četrtek 22. 8. 2019, ob 9.20 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta ŠPORTNA VZGOJA bo v četrtek 22. 8. 2019, ob 8.00 v LUKNI.

Maribor, 9. 8. 2019

Pripravila:                                                                     Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                Tanja Lakoše