Eko šola

Razpored izpitov – od 1. 7. 2019 – 5. 7. 2019

Izpiti bodo potekali po objavljenem razporedu.

Potrdila, dokazila o opravljenih urah in podpisane dnevnike s strani delodajalca lahko oddate v ponedeljek, 1. 7. 2019 med 9.00 in 10.00.
Dolžniki prinesite tudi učbenike!
Za tiste, ki do takrat še ne bodo končali s prakso, je naslednji datum 19. 8. 2019 med 9.00 in 10.00.

PONEDELJEK, 1. 7. 2019

Izpit iz predmeta KEMIJA bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 4.

Izpit iz predmeta NARAVOSLOVJE bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.10 v učilnici 4.

Izpit iz predmeta PRODAJA BLAGA bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.30 v učilnici 4.

Izpit iz predmeta GEOGRAFIJA bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta PODJETJE NA TRGU bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 8.

Izpit iz predmeta ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.15 v učilnici 8.

Izpit iz predmeta UPRAVNI POSTOPEK bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.15 v učilnici 8.

Pisni del iz predmeta ANGLEŠČINA bo v ponedeljek 1. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 9.30.

TOREK, 2. 7. 2019

Izpit iz predmeta UMETNOST bo v torek 2. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 9.

Izpit iz predmeta INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN STROJEPISJE bo v torek 2. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 13.

Pisni del iz predmeta NEMŠČINA bo v torek 2. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 9.30.

Pisni del iz predmeta SLOVENŠČINA bo v torek 2. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 9.30 v učilnici 8.

SREDA, 3. 7. 2019

Izpit iz predmeta ŠPORTNA VZGOJA bo v sredo 3. 7. 2019, ob 8.00 v LUKNI.

Pisni del iz predmeta MATEMATIKA bo v sredo 3. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.00.

Pisni del iz predmeta DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA bo v sredo 3. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 7.

Ustni del izpita je ob 10.00.

ČETRTEK, 4. 7. 2019

Izpit iz predmeta SOCIOLOGIJA bo v četrtek 4. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta SODOBNO GOSPODARSTVO bo v četrtek 4. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta TEMELJI GOSPODARSTVA bo v četrtek 4. 7. 2019, ob 8.30 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta ZAVAROVALNE STORITVE bo v četrtek 4. 7. 2019, ob 8.30 v učilnici 10.

Izpit iz predmeta PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA bo v četrtek 4. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 11.

Izpit iz predmeta FINANČNO POSLOVANJE bo v četrtek 4. 7. 2019, ob 8.00 v učilnici 11.

Maribor, 26. 6. 2019

Pripravila:                                                                     Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                               Tanja Lakoše