Eko šola

Pomembno obvestilo za šolsko prehrano

Vse dijake še enkrat opozarjamo na Pravila šolske prehrane in opozarjamo na zamude pri izdajanju odločb o državnih štipendijah in podatkih o subvencijah šolske prehrane.

Dijake in dijakinje, ki ste prijavljeni na šolsko prehrano opozarjamo na pravočasno prijavljanje oz. odjavljanje od posameznega obroka oz. menija, ki ga imate na izbiro. Odjavite se lahko z uporabniškim imenom in geslom preko eAsistenta. Tam lahko tudi izbirate med posameznimi meniji. Odjava oz. izbira menija je možna do 9.00 za naslednji dan. Vljudno vas opozarjamo, da to dosledno upoštevate, saj boste nepravočasno odjavljene in ne prevzete obroke morali plačati, kljub temu, če imate subvencionirano malico. V primeru ne plačanih obrokov do roka plačila, bo kartica blokirana in malicati ne bo mogoče.

Če ne želite malicati, se pisno odjavite.

Če zbolite in imate subvencionirano prehrano, morajo starši še isti dan po elektronski pošti obvestiti koordinatorico šolske prehrane (barbara.lepej@guest.arnes.si). Odjava zaradi bolezni je možna samo po elektronski pošti in ne po telefonu.

V primeru, da vam kartica ne prime, kljub temu, da ste prijavljeni, o tem obvezno obvestite dežurnega učitelja. Kartice ne nosite v bližini telefona, saj se vam bo razmagnetila in ne bo delovala. Novo kartico je potrebno ponovno plačati.

Prosimo tudi, da upoštevate vrstni red prihoda na malico in se ne drenjate.

Uradne ure koordinatorice šolske prehrane Barbare Lepej bodo objavljene, ko bo znan urnik. Na njo se lahko obrnete v primeru prijav, dokončnih odjav ali kakšnih drugih težav.

 

PODATKI O SUBVENCIJAH

Državne štipendije so ena od podlag za upravičenost do subvencije za šolsko prehrano za polnoletne dijake. Ker je informacijski sistem MDDSZ v fazi prenove, bo prihajalo do zamud. Polnoletni dijaki, ki bi bili sicer upravičeni do subvencije za šolsko prehrano, odločb o državni štipendiji ne bodo prejeli pravočasno, tako da podatka o subvenciji za prehrano do izdaje odločbe v CEUVIZ ne bo. Do takrat morajo ti dijaki oz. njihovi starši, malico poravnati sami. Ob prejemu podatka o subvenciji pa bo narejen poračun za nazaj, do dneva začetka veljavnosti odločbe. Denar bo nakazan za TRR staršev. Navedeno ne velja za otroške dodatke, pri katerih naj ne bi bilo zamud.

 

Pripravila                                                          Ravnateljica

Barbara Lepej                                    Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.