Eko šola

POKLICNA MATURA 2019 – PREDMATURITETNI PREIZKUS

POKLICNA MATURA 2019 – PREDMATURITETNI PREIZKUS

V skladu s Pravilnikom o poklicni maturi bo za dijake zaključnih letnikov programa ekonomski tehnik SSI in ekonomski tehnik PTI in aranžerski tehnik SSI v torek, 19.3.2019 izveden predmaturitetni preizkus (pisni del). Pisni preizkus bo potekal iz 3. predmeta (matematike, angleščine, nemščine) in se bo pričel ob 15.00 uri.

Razporeditev dijakov po učilnicah bodo objavljena na dan pisanja ob 14.00 uri na oglasni deski šole. Kandidati morajo biti pred učilnicami 20 minut pred začetkom pisanja.

S seboj je potrebno imeti osebni dokument.
Udeležba je za vse prijavljene kandidate obvezna.

Pisni preizkus bomo izvedli v skladu Navodili za izvedbo pisnega dela. Pri izvedbi predpreizkusa bodo kandidati, ki uveljavljajo pravice kandidatov s PP, le-te imeli upoštevane v skladu z izdanimi Sklepi Državne komisije za poklicno maturo.

Tajnica ŠMK za POM:
Darja Lesjak