Eko šola Eko šola

Obvezni sistematični zdravniški pregledi dijakov 1. in 3. letnikov

Obvezni sistematični zdravniški pregledi za 1. in 3. letnike bodo v naslednjih terminih:

  • ponedeljek, 07. 01. 2019/ 3. C (23)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 14. 01. 2019/ 1. A (25)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 21. 01. 2019/ 1. B (24)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 28. 01. 2019/ 1. C (27)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 04. 02. 2019/ 1. D (25)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 11. 02. 2019/ 1. E (17)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 25. 02. 2019/ 3. B (26)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2;
  • ponedeljek, 04. 03. 2019/ 3. A (28)/ ob 8.00 skupina 1, ob 10.30 skupina 2.

Zdravniški pregledi so za dijake obvezni. Dijaki se morajo pregleda obvezno udeležiti, morebitno odsotnost pa opravičiti razredniku z opravičilom. Na dan pregleda jim pouk odpade.

Zdravniški pregledi so bodo izvajali v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, v ambulanti šolskega dispanzerja na Vošnjakovi 2/4. nadstropje, pri Mariji Žiberna, dr. med., spec. šol. med.; navedena zdravnica je tudi šolska zdravnica Srednje trgovske šole Maribor.

Razredniki dijake razdelijo v dve skupini. Prva skupina zdravniški pregled prične ob 8.00, druga ob 10.00.

Dijaki morajo na zdravniški pregled s seboj obvezno prinesti kartico zdravstvenega zavarovanja, cepilno knjižico, morebitne zdravniške izvide specialistov in očala (če jih potrebujejo). Na pregled naj ne hodijo tešči, ker bodo dijaki 1. letnikov cepljeni proti tetanusu.

Dijaki  1. letnikov morajo poleg zgoraj navedenega s seboj prinesti tudi napotnico/obrazec, ki jih ga potrdi njihov osebni zdravnik. Obrazec/napotnico dijakom razdelite razredniki, vi pa jih prejmete v vaše poštne predalčke, takoj ko mi jih zdravstveni dom pošlje.

Šolska svetovalna služba

dr. Suzana Golobb Strmšek