Eko šola

Kinopredstava 24.12.2019

V torek, 24. decembra, si bomo v okviru obveznih interesnih dejavnosti v Mariboxu ogledali film Ne bom več luzerka. Dijaki se v avli Mariboxa zberejo ob 9.40. Projekcija filma se bo začela ob 10. uri.

Cena kino vstopnice je 3,50 evra in  zajema tudi paket kokic

Denar zberejo razredniki in ga oddajo  v ovojnici z napisom števila dijakov V. Rojs ali T. Baumhakl.

Projekcija bo potekala v dveh dvoranah.

Dvorana 1: 3. d, 1. c, 1. d, 2. a, 2. c, 2. d, 2. e, 2. f, 3. a, 3. c in 4. a

Dvorana 3: 2. b, 1. f, 1. e in 1. a

Dijaki morajo sedeti na sedežih, ki so zanje predvideni. Med ogledom ni dovoljeno zapuščati dvorane.

Sedežni red bo objavljen v zbornici.

 Organizatorica Vlasta Rojs                                                                                   Ravnateljica Tanja Lakoše