Eko šola Eko šola

Karierni dan

Obveščam vas, da bo v Srednji trgovski šoli Maribor za dijake predzaključnih in zaključnih letnikov SSI (3. A/28 dijakov in 4. A/30 dijakov) in PTI (1. F/ 30 dijakov in 2. E/ 19 dijakov) tudi letos potekal »karierni dan«. V sredo, 30. 1. 2019, organiziramo predstavitev programov dodiplomskega izobraževanja, in sicer 2 šolski uri, kot navajam v nadaljevanju:

Učilnica 4/ Nadzorni učitelj: Lesjak Darja, Kavčič Sabina
12. 35 – 13. 05/ Višja strokovna šola Doba Maribor
13. 10 – 13. 40/ Višja strokovna šola IC Piramida Maribor
13. 45 – 14. 15/ Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Učilnica 5/ Nadzorni učitelj: Medved Gerečnik Darinka, Lonec Jasna
12. 35 – 13. 05/ Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
13. 10 – 13. 40/ Fakulteta za logistiko Celje
13. 45 – 14. 15/ Slovenska vojska

Učilnica 6/ Nadzorni učitelj: Kremser Brigita, Žitnik Lucija
12. 35 – 13. 05/ Višja strokovna šola za les in oblikovanje Maribor
13. 10 – 13. 40/ Fakulteta za strojništvo Maribor
13. 45 – 14. 15/ Slovenska policija