Eko šola Eko šola

Zaključni izpit

Dijaki Srednje trgovske šole Maribor bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali zaključni izpit po naslednjih programih:

  • srednje poklicno izobraževanje – trgovec
  • srednje poklicno izobraževanje – administrator

Dijaki opravljajo zaključni izpit iz 2 izpitnih enot :

  1. Izpitna enota: Slovenščina
  2. Izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor

Zaključni izpit bodo lahko opravljali v treh izpitnih rokih:

Zimski izpitni rok:      

10. 2. 2020 (ponedeljek) ZI (pisni izpit) slovenščina
11. 2. 2020 (torek)

12. 2. 2020 (sreda)

ZI ustni izpiti

Spomladanski izpitni rok:      

8. 6. 2020 ponedeljek ZI (pisni izpit) slovenščina
9. 6. 2020 (torek) –

12. 6. 2020 (petek)

ZI ustni izpiti

Jesenski izpitni rok:

25. 8. 2020 (torek) ZI – (pisni izpit) slovenščina
26. 8. 2020 (sreda) –

28. 8. 2020 (petek)

ZI – ustni izpiti

Tajnica zaključnih izpitov je Nataša Kranjc.