Eko šola

Popravni, predmetni, dopolnilni izpiti

Dijaki lahko opravljajo predmetne, popravne in dopolnilne izpite.

Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:

  • hitreje napreduje,
  • izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote,
  • se želi vpisati v drug izobraževalni program.

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen.

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dijak, ki ima nezadostno oceno ob koncu pouka le iz posameznega sklopa, opravlja popravni izpit le iz tega dela, vendar najdlje do konca tekočega šolskega leta. Po tem roku opravlja popravni izpit iz celotnega predmeta ali programske enote letnika. Dijak lahko opravlja v junijskem roku največ dva izpita, v jesenskem roku pa preostale izpite. Dijaki morajo najprej opravljati dopolnilne izpite, šele potem popravne.

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite. Izpiti se opravljajo v skladu z izpitnim redom pred izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj izmed učiteljev šole. Izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in vsaj enega člana.
Dijak se prijavi k izpitu najkasneje štiri delovne dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.

Izpitni roki za šolsko leto 2019/2020:

10. 10 2019 (četrtek) –

11. 10. 2019 (petek)

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni)
18. 11. 2019 (ponedeljek) – 19. 11. 2019 (torek) izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni)
3. 2. 2020 (ponedeljek) –

5. 2. 2020 (sreda)

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni)
2. 4. 2020 (četrtek) –

3. 4. 2020 (petek)

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni)
28. 5. 2020 (četrtek) izboljševanje ocen  za zaključne letnike
1. 6. 2020 (ponedeljek) –

3. 6. 2020 (sreda)

Popravni, dopolnilni izpiti za zaključne letnike poklicnega izobraževanja izpiti, predmetni izpiti
1. 7. 2020 (sreda) –

7. 7. 2020 (torek)

spomladanski izpitni rok

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni)

17. 8. 2020 (ponedeljek) –

31. 8. 2020 (ponedeljek)

jesenski izpitni rok –

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni)

Tajnica izvedbe izpitov je Nataša Kranjc.