Eko šola Eko šola

Koledar

Koledar poklicne mature 2018/19

Dijaki Srednje trgovske šole bodo v šolskem letu 2018/19 opravljali poklicno maturo po naslednjih programih:

srednje strokovno izobraževanje:

 • ekonomski tehnik
 • aranžerski tehnik

poklicno tehniško izobraževanje

 • ekonomski tehnik

Dijaki iz programa ekonomski tehnik (PTI) bodo opravljali poklicno maturo iz štirih predmetov:

 • predmet: Slovenščina
 • predmet: Gospodarstvo
 • predmet: Matematika ali tuj jezik
 • predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor

Dijaki iz programa ekonomski tehnik (SSI) bodo opravljali poklicno maturo iz štirih predmetov:

 • predmet: Slovenščina
 • predmet: Gospodarstvo
 • predmet: Matematika ali tuj jezik
 • predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor

Dijaki iz programa aranžerski tehnik (SSI) bodo opravljali poklicno maturo iz štirih predmetov:

 • predmet: Slovenščina
 • predmet: Oblikovanje v aranžerstvu
 • predmet: Matematika ali tuj jezik
 • predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor

Dijaki lahko pri četrtem predmetu opravljajo izdelek oz. storitev v obliki  projektne naloge, kjer pokažejo znanje povezovanja teorije s prakso. Nabor tem za 4. predmet bo ŠMK potrdila do 30. 10. 2018, prav tako mentorje za posamezno temo na predlog članov  strokovnega aktiva ekonomistov in aranžerjev.

Poklicna matura se bo opravljala v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, v skladu sklepom Državne komisije za poklicno maturo v naslednjih datumih:

 

ZIMSKI IZPITNI ROK 2018:

Zadnji rok za prijavo k  zimskemu izpitnemu roku 3. 12. 2018

PISNI IZPITI:

Datum Predmet
1. februar 2019 Slovenščina
4. februar 2019 2. predmet
5. februar 2019 Matematika, angleščina, nemščina

USTNI IZPITI IN 4. PREDMET: Od 6. februarja do 15. februarja 2019

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM : 4. marec 2019

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019:

Zadnji rok za prijavo k  spomladanskemu izpitnemu roku 30. 3. 2019

PISNI IZPITI:

Datum Predmet
29. maj 2019 Slovenščina
 1. junij 2019 Angleščina
6. junij 2019 Nemščina
8. junij 2019 Matematika
11.junij 2019 2. predmet

USTNI IZPITI IN 4. PREDMET: Od 13. do 22. junija 2019

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM : 5. julij 2019

 

JESENSKI  IZPITNI ROK 2019: 

Zadnji rok za prijavo k  jesenskemu izpitnemu roku 6. 7. 2019

PISNI IZPITI:

Datum Predmet
24. avgust 2019 Slovenščina
26. avgust 2019 Matematika
28. avgust 2019 Angleščina, Nemščina
30. avgust 2019 2. predmet

USTNI IZPITI IN 4. PREDMET: Od 24. avgusta do 4. septembra 2019

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM : 9. september 2019

 

Tajnica ŠMK za poklicno maturo:

Darja Lesjak