Eko šola

Urnik

URNIK NOVEMBER 2019-1

URNIK NOVEMBER 2019-2

Obvestilo

Danes, 27. 11. 2019 bodo spremenjene učilnice za predavanja in sicer:  za program predšolska izpit razvojne psihologije bo v učilnici 16 (2. nad.), predavanja iz poznavanja blaga za program trgovec bodo v učilnici 14 (2 nad.).

Matematika po programu ekonomski tehnik in aranžerski tehnik danes 27. 11. 2019 izjemoma ob 18.00 uri.

V sredo 27. 11. 2019 bodo predavanja iz računovodstva ob 17.00 uri v učilnici št. 3.

POJASNILA SIMBOLOV V URNIKU – PREDMETNIKI PO PROGRAMIH
Trgovec in administrator
SLO – slovenščina
DRU- družboslovje

TJ – tuji jezik. ANG – angleščina, NEM – nemščina

TJS – tuji jezik stroke ANG/NEM
MAT – matematika
VEŠČINE PISNEGA IN USTNEGA KOMUNICIRANJA
POB- poslovni bonton
PSIH- psihologija
DRV – državljanska vzgoja

Ekonomski tehnik, 2.A (PTI – poklicno tehniško izobr.) in 1.A
Projekti IKT – Modul projekti in poslovanje podjetij – informacijsko komunikacijska tehnologija

IKT – informacijska komunikacijska tehnologija (odprti kurikul)
ANG2,NEJ2 – tuj jezik II
SLO – slovenščina
MAT- matematika

Ekonomski tehnik – ssi 3. Letnik
M2- Delovanje gospodarstva
M1- IKT- informacijsko komunikacijska tehnologija
ANG2/NEM2 – angleščina  2/nemščina 2
M1- projektno delo
IKT- OK – informacijsko komunikacijska tehnologija – odprti kurikul
UME- umetnost

Predšolska vzgoja – 4. Letnik ssi
PED-pedagogika

SLO-slovenščina
MAT-matematika

Predšolska vzgoja -3. Letnik ssi

KUV  – kurikulom oddelka v vrtcu
INS- instrument, klavir
ANG1/NEM1-angleščina, nemščina
MAT- matetmatika
INF- informatika

Predšolska vzgoja – poklicni tečaj (pt)
INS-instrument, klavir
PED-pedagogika
KUV – kurikulum oddelka v vrtcu
OMK – otroška in mladinska književnost
VAR. IN ZDR. V VRTCU – varnost in zdravje v vrtcu
PLES.IZR. – plesno izražanje

Ekonomski tehnik – ssi 4. Letnik
SLO – slovenščina
PRA – projektno delo
ANG1/NEM1 – tuji jezik 1
ANG2/NEM2 – tuji jezik 2