Eko šola Eko šola

Zaključni izpit

Spoštovana udeleženka, udeleženec!

Obveščamo vas, da do 22. 5. 2019, zbiramo prijave za spomladanski rok zaključnih izpitov program trgovec in administrator.  Prijavite se v pisarni izobraževanja odraslih z obrazcem 1,39 – prijava k zaključnemu izpitu.

Zaključni izpit bo 5. 6. 2019 – pisni del slovenščina.

Ustni deli zaključnega izpita  bodo od 6. 6. do 11. 6. 2019

Naj vas še enkrat opozorim na pogoje za pristop k zaključnemu izpitu:

–        opravljeni vsi izpiti (pred zaključnimi izpiti,  lahko koristite popravne roke, ki so vsak ponedeljek v mesecu, ob 18.00 uri v učilnici št. 2)

–        opravljen zagovor praktičnega usposabljanja

–        oddano zaključno delo za drugo izpitno enoto – velja za vse, ki je še niste oddali (rok oddaje je 22. 5. 2019 – v pisarni izobraževanja odraslih)

–        poravnane vse finančne obveznosti

–        oddaja indeksa do  31. 5. 2019 iz katerega je razvidno, da imate  opravljene vse izpite.

Urnik priprav na zaključni izpit je priložen, prav tako datumi konzultacij  za zaključno delo.

V primeru, da vam ne bo uspelo opraviti vseh obveznosti, se morate pravočasno odjaviti,  najkasneje do 31. 5. 2019. Naslednji izpitni rok je v mesecu avgustu.

Prosimo vas, da spremljate obvestila na naši spletni strani.

PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI IZPIT – ADMINISTRATOR

PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI IZPIT – TRGOVEC

URNIK ZAKLJUČNIH IZPITOV