Eko šola Eko šola

Poklicna matura

Spoštovani!

Vse, ki boste letos pristopili k poklicni maturi vabimo na predpreizkus.

Za lažjo predstavo, kako izgleda poklicna matura,  se lahko prijavite na predpreizkus poklicne  mature, ki bo marca 2019.

Na predpreizkus se je potrebno prijaviti najkasneje do 15. 11. 2018, z oddajo vloge v pisarni izobraževanja odraslih ali priporočeno po pošti.

Prijava na predpreizkus ni obvezna in je brezplačna.  Vendar, če se sedaj ne prijavite, se kasneje, ko se baza za sprejem vlog pri Državnem izpitnem centru zapre, ne morete več prijaviti.  Kasnejša prijava na predpreizkus ni možna. Če  k predpreizkusu iz opravičljivega razloga ne pristopite, nimate nobenih obveznosti.

Predpreizkus poklicne mature je dobra informacija o tem, da se oceni vaše znanje in dobi povratna informacija.

 

 

TEME ZA PROJEKTNO NALOGO  ZA 4. IZPITNO ENOTO NA POKLICNI MATURI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 za izobraževanje odraslih

 1. NAKUP STANOVANJA, AVTOMOBILA, ŠPORTNE OPREME . . . .
 2. PRODAJA AVTOMOBILOV, MEDU, KOZMETIKE , TEKSTILNIH IZDELKOV . . . .
 3. USTANOVITEV LASTNEGA PODJETJA (S.P. )
 4. USTANOVITEV GOSPODARSKE DRUŽBE
 5. MLADI IN EVROPSKA UNIJA
 6. USTANOVITEV ZASEBNEGA VRTCA
 7. GRADNJA HIŠE
 8. ORGANIZACIJA POTOVANJA PO EVROPI, PO ………..
 9. USPEŠNOST POSLOVANJA PODJETJA »X«
 10. ORGANIZACIJA DOGODKA (POROKE, ZABAVE, IZLETA,PLESA, KONCERTA, TEKME……)
 11. ANALIZA PREMOŽENJA PODJETJA »X«
 12. PLAČILNI PROMET V REPUBLIKI SLOVENIJI
 13. TRŽENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV
 14. RAZISKAVA NABAVNEGA TRGA ZA . . . . . . (KOZMETIKO, ČOKOLADO, PARFUME, AVTOMOBILE, TELEFONE ITD.)
 15. UVEDBA NOVEGA IZDELKA NA TRG
 16. RAZISKAVA PRODAJNEGA TRGA ZA . . . . .
 17. UVAJANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG
 18. TRŽENJE STORITEV…..
 19. USPEŠNOST POSLOVANJA POJETJA »X«
 20. ANALIZA BILANCE STANJA PODJETJA »X«
 21. STRUKTURA SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV PODJETJA »X«
 22. ANALIZA IZKAZA USPEHA PODJETJA »X«
 23. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE PODJETJA
 24. DAVKI V SLOVENIJI
 25. VARČEVANJE V SLOVENIJI
 26. BANČNI POSLI, PRIMERJAVA MED BANKAMI
 27. POSLOVNI NAČRT
 28. Kreditiranje prebivalstva
 29. Postopek najema kredita
 30. Ponudba bančnih storitev
 31. Varčevanje
 32. Poslovna, promocijska in protokolarna darila
 33. Sodobna tajnica v podjetju X
 34. Bonton bančnega uslužbenca pri nas in v tujini (primerjava)
 35. Premoženjsko zavarovanje (na konkretnem primeru)
 36. Osebno zavarovanje

 

MENTOR:DARINKA MEDVED GEREČNIK