Eko šola

Interesna dejavnost za 1. letnike – Obisk Slovenske vojske

Dijaki 1. A, 1. C , 1. D, 1. E in 1.F bodo imeli dne 17. 10. 2019 interesno dejavnost, v okviru katere bodo obiskali Vojašnico generala Maistra – dan odprtih vrat SV.

Ogled je brezplačenin bo obsegal predstavitev življenja in dela vojakov, opreme, oborožitve, vozil ter ogled Vojaškega muzeja SV. Dijaki spoznajo pomen SV pri zagotavljanju varnosti in miru doma in po svetu.

Dijaki in spremljevalni učitelji se zberejo pred poslopjem Vojašnice generala Maistra, Ramovševa 2, Maribor, ob 8.00 uri (avtobus št. 6, izstopna postaja Radvanjska-vojašnica). Zaključek bo predvidoma ob 11.30, nato se dijaki samostojno napotijo domov.

Dijaki morajo upoštevati pravila vedenja, ki so določena v šolskih predpisih. Posebej opozarjamo dijake, da bo neprimerno vedenje in neizpolnjevanje navodil nadzornih učiteljev in zaposlenih v vojašnici  ustrezno sankcionirano. Dotikanje predmetov in nedovoljeno fotografiranje je strogo prepovedano, gibanje je omejeno, po navodilih uslužbencev SV, kajenje ni dovoljeno.

Dijaki prinesejo veljavni osebni dokument za identifikacijo ob vstopu na območje vojašnice. Veliko aktivnosti bo na prostem, oblecite se vremenu primerno.

Udeležba je za vse dijake obvezna, ta dan nimajo pouka in so odjavljeni od šolske malice.

Bodite točni, zamudniki ne bodo smeli sami vstopati na vojaško območje!

Spremljevalni učitelji:

  1. A: Pleteršek Staklenac, Žmavec
  2. C: Miličić, Lepej
  3. D: Hlebič, Jesenko
  4. E: Bračko
  5. F: Lesjak, Bračko, Jesenko

Rezerva: Kremser

Organizatorka ID:                                                                           Ravnateljica STrgŠ:

 Maja  Žmavec                                                                                    Tanja  Lakoše