Eko šola Eko šola

EKO DAN

V okviru interesnih dejavnosti bo v sredo, 18. 4. 2018 potekal na naši šoli EKO DAN.

Vključeni bodo dijaki   1. b, 1. c, 1. d in 1. e oddelka.

Namen dne je krepitev ekološke ozaveščenosti dijakov. Zelo pomemben je pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo, omejevanjem izpustov  toplogrednih plinov, varčevanja z energijo, odgovornega ravnanja z gozdovi in živalmi, s katerimi delimo ta planet.

Dijaki bodo ta dan izvajali raznolike dejavnosti in tako prispevali k ozaveščanju pomena čistega okolja za vsa živa bitja. Razdeljeni  bodo po skupinah in različni tematiki:

 

Razred Tema Dejavnost Spremljevalci
      1. E Pitna voda 8.00  učilnica št. 4  – teoretske osnove

 

9.30 ogled črpališča Vrbanski plato

 

1.Kavčič

 

1.Premzl

2.Lesjak

(rezerva: Lonec)

 

  1. B

 

 

  1. C
Predelava odpadkov 8.00  zbor pred vhodom (pri vratarju) v Surovino, Lahova 40, Maribor

 

9.00 zbor pred vhodom(pri vratarju) v Surovino, Lahova 40,Maribor

1.Steineker

2.Žmavec

 

1.Borovinšek

2.Marolt

(rezerva:  Tojnko)

 

      1. D Ločevanje odpadkov 10.30 učilnica št. 4   – teoretske osnove

 

12.00  ogled zbirnega centra Snaga , Plinarniška ul. ,  Maribor

 

1.Kavčič

 

1.Kavčič

2.Vodnik

(rezerva:  Strmšek Golobb)

DODATNA NAVODILA:

1.E  ET-pti

Dijaki se zberejo ob 8.00 uri v učilnici št. 4  . S seboj prinesejo pisala. Podane bodo določene teoretske osnove in varnostna navodila in opozorila v zvezi z ogledom črpališča pitne vode Vrbanski plato  (Sabina Kavčič).

Ob 9.00 skupaj s spremljevalci odidejo do črpališča pitne vode Vrbanski plato, kjer imajo ob 9.30 uri voden ogled.

Dijaki, ki se ne bodo dosledno držali navodil, bodo kaznovani z najstrožjo kaznijo!

 

1.B , 1.C   TRG 

Dijaki se zberejo ob   8.00 uri(1.b) in 9.00 uri (1.c  )   pred vhodom  (pri vratarju)  v Surovino, Lahova 40, Maribor. Tja lahko pridejo z avtobusom  Linija 1 – Tezenska Dobrava.  Dijaki izstopijo v bližini zavarovalne hiše Generali, ter pot nadaljujejo po Špelini ulici v smeri bowling centra Strike, v bližini katerega se nahaja Surovina .

Predhodno bodo dobili tudi varnostna navodila in opozorila v zvezi z ogledom.

Pot lahko pogledajo  tudi na spletni strani Surovine.

Pred vhodom dijake počakajo učitelji spremljevalci .

Dijaki, ki se ne bodo dosledno držali navodil, bodo kaznovani z najstrožjo kaznijo!

 

1.D   ADM

Dijaki se zberejo ob 10.30 uri v učilnici št. 4  . S seboj prinesejo pisala. Prvi del dejavnosti bo potekal v šoli (Sabina Kavčič).

Ob 11.30 uri skupaj s spremljevalci odidejo do zbirnega centra Snaga na Plinarniški ulici v Mariboru, kjer imajo ob 12.00 uri voden ogled centra.

Dijaki, ki se ne bodo dosledno držali navodil, bodo kaznovani z najstrožjo kaznijo!

Ta dan  ne bo malice na šoli za dijake, ki sicer malicajo.

Organizatorica ID:                                              Ravnateljica:

Sabina Kavčič                                                      Tanja  Lakoše