Eko šola Eko šola

Dopolnilni, predmetni in popravni izpiti

V šolskem koledarju je določen februarski izpitni rok, ki je namenjen dijakom 3.c ter dijakom, ki morajo opraviti predmetne izpite.

Izpitni rok bo trajal od 1. 2. 2019 – 5. 2. 2019.

Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:

  • se želi vpisati v drug izobraževalni program.

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen.

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dijak, ki ima nezadostno oceno ob koncu pouka le iz posameznega sklopa, opravlja popravni izpit le iz tega dela.

Dijak lahko opravlja v tem roku največ DVA izpita, v jesenskem roku pa preostale izpite.

Dijaki morajo najprej opravljati dopolnilne izpite, šele potem popravne.

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ TREH predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite.

Dijak se prijavi k izpitu najkasneje štiri delovne dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.

Prijavite se lahko preko spletne strani, po uspešni prijavi na izpit dobite povratno elektronsko sporočilo na vaš e-mail naslov.

Na izpite se morate prijaviti do 25. 1. 2019 do 10. ure

Razpored izpitov bo za dijake teh dveh razredov objavljen torek, 29. 1. 2019, na spletni strani šole po 15. uri.

Na izpit se je mogoče prijaviti SAMO preko spleta. Prijavnico najdete na spletni strani šole v kategoriji pouk. Če bi kdo imel težave pri prijavi, naj se oglasi pri Nataši Kranjc.

Maribor, 16. 1. 2019

Pripravila:                                                                                                     Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                                               Tanja Lakoše