Eko šola

Uspešni dijaki

Bivši dijaki

JAN LAH

JAN LAH

PATRICIJA KREJAČ

PATRICIJA KREJAČ

ANA HALOŽAN

ANA HALOŽAN

ANA REČNIK

ANA REČNIK

DENIS ŠKERGET

DENIS ŠKERGET

MARKO MURATOVIČ

MARKO MURATOVIČ