Eko šola Eko šola

Učbeniški sklad

V šolskem letu 2017/2018 bodo na dom prejeli položnice za izposojo učbenikov vsi, ki so oddali naročilnice. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 26. 8. 2017. Učbenike boste lahko prevzeli med 4. in 7. 9. 2017 po seznamu, ki bo objavljen.

Vsi dijaki morajo imeti s seboj odrezek plačane položnice, drugače prevzem ni mogoč.

Vsi, ki se niso naročili na učbenike iz učbeniškega sklada, pa bi to želeli, morajo prinesti naročilnico, odrezek plačane položnice .

Posameznih učbenikov ne izposojamo. 

Šola ne jamči za izposojo učbenikov, ki jih ni mogoče dokupiti.

 

Seznam učbenikov za šolsko leto 2017/2018

1.ET 1.AT 1.TRG 1.ADM 1.ETpti
2.ET 2.AT 2.TRG 2.ADM 2.ETpti
3.ET 3.AT 3.TRG 3.ADM  
4.ET 4.AT      

IZPOSOJEVALNINA

NAROČILNICA

POLOŽNICA

 

Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                Ravnateljica:

Simona Letnik, prof.                                                                              Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.