Eko šola Eko šola

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

V šolskem letu 2019/2020 bodo na dom prejeli položnice za izposojo učbenikov vsi, ki so oddali naročilnice. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 23. 8. 2019. Učbenike boste lahko prevzeli prvi teden v septembru po seznamu, ki bo objavljen ob začetku novega šolskega leta.

Vsi dijaki morajo imeti s seboj odrezek plačane položnice, drugače prevzem ni mogoč.

Vsi, ki se niso naročili na učbenike iz učbeniškega sklada, pa bi to želeli, morajo prinesti naročilnico in odrezek plačane položnice. Učbenike bodo lahko prevzeli le, če jih bo dovolj na voljo.

Posameznih učbenikov ne izposojamo.

Šola ne jamči za izposojo učbenikov, ki jih ni mogoče dokupiti.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2019/2020 z naročilnicami

Administrator 

Aranžerski tehnik

Ekonomski tehnik – pti

Ekonomski tehnik 

Trgovec 

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020

Administrator

Aranžerski tehnik

Ekonomski tehnik – pti

Ekonomski tehnik

Trgovec

Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                Ravnateljica:

Simona Letnik, prof.                                                                              Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon.