Eko šola Eko šola

Statusi

V skladu z novim Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli  je pisno vlogo (obvezne priloge) za prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti dijaku, mogoče podati za navedena področja:

  • dijak, ki se vzporedno izobražuje;
  • dijak, ki bo iz zdravstvenih razlogov pogosto ali dalj časa odsoten;
  • nadarjeni dijak;
  • dijak perspektivni športnik;
  • dijak vrhunski športnik;
  • dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave;
  • dijak v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti;
  • dijak, ki prihaja iz tuje države;
  • drugi utemeljeni primer;
 • dijak s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Vlogo za pridobitev pravic do prilagoditev šolskih obveznosti  je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

Osebni izobraževalni načrt za dijaka s prilagoditvami šolskih obveznosti 2019 /2020