Eko šola Eko šola

Šolska dijaška skupnost

Vsi dijaki na šoli z vpisom postanejo člani šolske dijaške skupnosti. Na ravni šole jih predstavlja vodstvo dijaške skupnosti in predstavniki vseh razredov na šoli.

Združevanje dijakov zagotavljata Konvencija o otrokovih pravicah in Pravilnik o šolskem redu za srednje šole. Šolska dijaška skupnost se združuje v Dijaško skupnost Maribor in v Dijaško organizacijo Slovenije.

Šolska dijaška skupnost že vrsto let povezuje vse dijake šole, predstavlja njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. To nalogo opravljamo tem uspešneje, čim bolj smo seznanjeni s težavami in željami dijakov, zato se predstavniki razredov srečujejo na rednih sestankih in dveh dijaških konferencah.

Dodatne aktivnosti ŠDS Srednje trgovske šole so organizacija  fotografiranja vseh razredov šole, pridobitev dijaških izkaznic za prve letnike in organizacija maturantskega plesa.

Predstavniki šolske dijaške skupnosti Srednje trgovske šole Maribor:

predsednica: Ana Mari Vinko, 4.a/ET
podpredsednik: Leila Furlan, 4.A/AT
zapisničarka: Ajda Adeva, 4.a/A/

komisija za kvaliteto: Ana Mari Vinko

članici sveta šole: Ana Mari Vinko, Leila Furlan

mentorica ŠDS: Brigita Kremser, prof.

STATUT DIJAŠKE SKUPNOSTI SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE MARIBOR je bil sprejet 30. 9. 2014.