Eko šola Eko šola

Praktično usposabljanje

Organizatorka PUD – a (TRG, ADM) 

Simona Letnik

simona.letnik@guest.arnes.si

Organizatorka PUD – a (ET, AT)

Darinka Medved Gerečnik

darinka.medved-gerecnik@guest.arnes.si

Telefon: 02/250 46 58

Uradne ure:

Simona Letnik: Sreda:  8.00–10.00

Darinka Medved Gerečnik: Torek: 9.00–10.00

Navodila za pisanje dnevnika/poročila in ostala navodila za PUD najdejo dijaki v spletni učilnici:  praktično usposabljanje z delom.

Časovna razporeditev praktičnega usposabljanja z delom v šolskem letu 2018/19