Eko šola

Delavnice o Evropski uniji

V sredo 6. 11. 2019 bodo potekale interesne dejavnosti za dijake 1. A,  1. C, 1. D in 1. E na temo EU.

V šolskem letu 2017/18 je šola pridobila naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta. 22 dijakov, pa je tudi v lanskem šolskem letu dobilo naziv dijak ambasador. Skozi predavanje in delavnice boste tudi dijaki 1. letnikov spoznali Evropsko unijo. Razpored bo potekal po razporedu, ki bo objavljen tudi na vratih učilnic. Pri delavnicah bodo sodelovali tudi dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta.  Držite se urnika. Sezname skupin imajo razredniki .

Malica bo od 10.55 do 11.40.

Pa veliko zabave pri malo drugačnem učenju.

1. A AT   1. C (1. Skupina 25 dijakov)
Ura Učilnica Nadzorni učitelji Ura Učilnica Nadzorni učitelji
8.00 9 Primorac 8.00 9 Steineker
8.50 5 Rojs 8.50 7 Kremser
9.40 7 Kremser 9.40 5 Baumhakl
10.30 3 Rojs 10.30 15 Primorac
11.50 15 Kavčič 11.50 3 Žitnik
1.A ET   1.C (2. Skupina 5 dijakov)
Ura Učilnica Nadzorni učitelji Ura Učilnica Nadzorni učitelji
8.50 9 Žmavec 8.00 9 Primorac
9.40 15 Tojnko 8.50 5 Rojs
10.30 7 Bračko 9.40 7 Kremser
11.50 5 Tojnko 10.30 3 Rojs
12.40 3 Rojs 11.50 15 Kavčič
1.D   1.E
Ura Učilnica Nadzorni učitelji Ura Učilnica Nadzorni učitelji
8.50 9 Miličić 8.50 9 Žmavec
9.40 3 Borovinšek 9.40 15 Tojnko
10.30 5 Borovinšek 10.30 7 Bračko
11.50 7 Slana 11.50 5 Tojnko
12.40 15 Tojnko 12.40 3 Rojs

Pripravila: Barbara Lepej

Ravnateljica: Tanja Lakoše