Eko šola

Evropski parlament

Evropski parlament ima 751 poslancev, ki so izvoljeni v 28 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni volilni sistem. Najnižja starost za udeležbo na volitvah je 18 let, v Avstriji pa 16 let.

Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. Malo več kot tretjina poslancev Evropskega parlamenta je žensk. Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično in ne nacionalno pripadnost.

Poslanci EP svoj čas posvečajo svojim volilnim okrajem, Strasbourgu, kjer poteka 12 plenarnih zasedanj letno, in Bruslju, kjer se udeležujejo dodatnih plenarnih zasedanj ter sej odborov in političnih skupin.

Kako deluje Evropski parlament?

Kako poteka zakonodajni postopek?

Človekove pravice in demokracija

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu