Eko šola Eko šola

Dogajanje 2017/18

V šol. letu 2017/18 naša šola sodeluje v evropskem projektu in se poteguje za naziv »ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA«.

Glavni cilj programa je ozavestiti in izobraževati srednješolske učitelje in strokovne delavce ter dijake o Evropski uniji in usposabljanju za aktivno državljanstvo, ter ustvariti partnerstvo med šolami udeleženkami in Evropskim parlamentom.

Spoznavali bomo evropski zgodovino, pomen  Evropske unije, delovanje Evropskega parlamenta, pomen skupne valute – EVRA. Poudarek bomo dali tudi evropskim vrednotam kot so enakost, svoboda, solidarnost, državljanstvo, demokracija, pravičnost. Govorili bomo o tem, kaj si želimo, da bo Evropa takšna kot si jo želimo.

Dobili smo se, se dogovorili, kaj bomo počeli, podali predloge in si razdelili naloge.

 

SODELOVANJE NA DELAVNICAH 3-KONS

V torek, 10. oktobra 2017 smo se v Celju udeležili delavnic v okviru 3-KONS na temo Evropske unije.

 

O OTROKOVIH PRAVICAH

V soboto, 14. oktobra 2017 smo se na projektnem dnevu seznanili s človekovimi pravicami. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah združuje vse pravice posameznika in jih razvršča v sklope glede na glavna načela: človekovo dostojanstvo, temeljne svoboščine, enakost med ljudmi, solidarnost, državljanske pravice in pravičnost.

V svetu je zelo razširjeno delo otrok. Otroci in mladostniki delajo v tekstilni in obutveni industriji v Aziji, v rudnikih zlata in diamantov v J Afriki, pa še kje bi jih našli.

V delavnici smo se pogovarjali o otroškem delu, pogledali smo, kje je naj več otroškega dela in kako ga zmanjšati.

Ugotavljali smo, kje na svetu je največ bogastva, kje je največ ljudi. Pomagali smo si z zemljevidom in figuricami. Dijake smo razdelili v dve skupini, vsaka skupina je razmišljala in polagala na zemljevid figurice, kjer so ocenili % svetovnega prebivalstva na posameznih kontinentih. Druga skupina je ocenila % kapitala na kontinentih.

Sledila je dikusija, kje je več ljudi in kje je veliko kapitala. Diskutirali smo kakšna je povezanost med kapitalom in številom prebivalstva.

Dijaki so izrazili lastno mnenje o tem, zakaj so razlike med posameznimi deli sveta, kako v njih zmanjšati moč.

 

USPOSABLJANJE UČITELJEV MENTORJEV – 1. srečanje

V četrtek, 19. 10. 2017 se je mentorica Barbara Lepej udeležila prvega usposabljanja učiteljev mentorjev. Mentorji so bili seznanjeni s projektom, predstavljeni so bili pogoji, ki jih mora šola izpolniti za pridobitev naziva “šola ambasadorka Evropskega parlamenta”, dobili smo tudi potrebna gradiva in delovne zvezke.

 

VODA VIR ŽIVLJENJA

Voda dobre kakovosti je bistvenega pomena za ljudi, naravo in gospodarstvo. Za proizvodnjo elektrike, pridelovanje hrane in industrijsko proizvodnjo porabimo ogromne količine vode. Zato je nujno poskrbeti za ponovno vzpostavitev naravnega stanja celinskih vod in tako ljudem, ribam, ptičem in živalim omogočiti potrebno hrano in prostor.

Direktivo EU o vodah dopolnjujejo mednarodne pogodbe in zakonodaja, ki se nanašajo na količino in kakovost vode ter onesnaževanje voda.

Zato smo na projektnem dnevu v soboto 14. oktobra 2017 preverjali vzorce vode iz naše okolice, izvedli kemijsko analizo in preverili izmerjene vrednosti z dovoljenimi količinami, določili vzroke v primeru povečanih vrednosti in analizirali vplive onesnaženosti vode na naše zdravje.

Spoznali smo, kako pomembna je voda za naše življenje.

 

ČISTO DRUGAČNA PREDSTAVA

Srečanje z gluhim igralcem Damjanom Šebjanom in člani Društva gluhih in naglušnih Podravja.

V sredo, 15. oktobra 2017  smo se srečali z gluhoto.

Zbrali smo se v naši največji učilnici in se z igralcem monopredstave  Damjanom Šebjanom odpravili po svetu. Na zabaven in hudomušen način  nam je prikazal različne kulture in navade ljudi po svetu.

Piko na i so dodali gosti iz društva gluhih in društva Indijanez, ki je delavnice tudi organiziralo. Dijaki smo spoznali govorico gluhih, ki se nam sploh ni zdela težka in na koncu smo vsi osvojili nekaj kretenj.

Spoznali smo, da so naši gostje polni srčne kulture, odprti in pripravljeni na »pogovor« in da smo večkrat slišeči tisti, ki nam je nerodno.

 

ŠE VEDNO VOZIM – VENDAR NE HODIM

Tudi tokrat, kot že nekaj šolskih let poprej, smo v sodelovanju z Zavodom VOZIM, v torek, 21. novembra 2017, za dijake tretjih letnikov izvedli delavnico pod naslovom “Še vedno vozim – vendar ne hodim”.

Delavnica je tokrat potekala pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor: »Mestna občina Maribor – varna in mladim prijazna«. Namenjena je bila mladim bodočim voznikom, ki se v tem starostnem obdobju odločajo za aktivno vključevanje v promet oziroma pridobitev vozniškega dovoljenja.

Delavnico je vodila predavateljica Barbara Slaček, v obliki podajanja osebne zgodbe. Pri devetnajstih letih je v prometni nesreči utrpela hude poškodbe hrbtenjače in postala paraplegik. Z inovativnim in pozitivnim pristopom, izjemno srčno, iskreno in odprto, a hkrati strokovno, je skozi lastno izkušnjo podala neposredne informacije o pomenu varne vožnje kot pozitivne vrednote. Poudarila je, da je kultura vedenja v prometu za mlade voznike še posebej pomembna, saj so v prometu neizkušeni, zaradi načina življenja in drugih razlogov (npr. vožnja z vrstniki) pa spadajo v rizično skupino. Zavedanje o ključnih dejavniki tveganja v prometu (prevelika hitrost, vožnja pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, uporaba mobilnih telefonov med vožnjo) in dosledno upoštevanje cestnoprometnih predpisov (varna udeležba v prometu, cestnoprometna pravila, uporaba zaščitnih sredstev) rešuje življenja.

Čas, namenjen delavnic je prehitro minil; dijaki smo vsebinam delavnice zbrano prisluhnili, ob zaključku pa povedali, da bi predavateljici z veseljem ponovno prisluhnili.

 

OBDARILI SMO OTROKE

Predstavniki prostovoljcev Srednje trgovske šole Maribor smo v ponedeljek, 4. decembra 2017, zaključili z akcijo zbiranja igrač, namenjenih za obdaritev otrok socialno ogroženih družin. V akcijo smo se vključili tako dijaki kot tudi učitelji naše šole. Še istega dne smo vse zbrano prepeljali  na sedež Društva prijateljev mladine Maribor. Ob 16. uri so se zbrali otroci, ki smo jih razveselili z igračami, knjigami, družabnimi igrami … zbranimi v omenjeni akciji.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za pomoč.

 

RAZBIJAMO PREDSODKE

Zdravo, jaz sem Katja!

Tako je začel pogovor s Katjo in malo smo se morali navaditi nato, da njeno ime in videz ne sovpadata. Ampak to je bil le trenutek, saj je Katja s svojo neposrednostjo in vedrino razbila predsodke že prvo minuto. Kaj nam je dala? Predvsem to, da ni pomembno, ali nekoga maraš ali ne, pomembno je, da mu ne škodiš, dokler tudi on ne škodi tebi.

Društvo Indijanez je ob tej priložnosti skupaj s psihologi FF Maribor izvedlo še kratko anketo, ki jo bomo ponovili še prihodnji teden, obljubili pa so tudi, da nas bodo obvestili o izsledkih.

Naj torej veljajo Katjine besede še v starem pregovoru: Ne delaj drugemu tistega, česar ne želiš, da drugi naredijo tebi in lep decembrski dan vsem!

 

O MIRU V SVETU

Prednovoletni čas je čas, ko smo tudi pri urah tujega jezika govorili o miru v svetu. Poiskali smo tudi pesmi o miru tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Pogovorili smo se o vsebini in pesmi zapisali na plakate.

 

O SLOVENIJI V II. SVETOVNI VOJNI IN IZGNANSTVU

V četrtek, 25. 1. 2018 smo gostili g. Jožeta Križančiča. Z njim smo se pogovarjali o Sloveniji v času II. svetovne vojne in o izgnanstvu Slovencev. Povedal nam je marsikaj zanimivega, predvsem o svoji težki izkušnji izgnanstva, ko je moral prisilno zapustiti dom in delati v taborišču v Nemčiji.

G. Jože Križančič je tudi pesnik in pisatelj, avtor sedmih literarnih del.

Njegov citat je del spomenika izgnancem, ki je bil v Mariboru odkrit leta 2002.

“Še vedno bodo severni vetrovi

brili tukaj naokrog,

zvesto varuj grudo svojo,

slovenski rod.”        (Jože Križančič)

 

EVROPSKI UNIJI OD 1. 1. 2018 PREDSEDUJE BOLGARIJA

Nuša Vodnik in Lara Golob, dijakinji 3. letnika sta nam predstavili Bolgarijo, ki trenutno predseduje Evropski uniji.

Nuša nam je pripravila tudi slastno bolgarsko sladico. Hvala!

 

SKOZI IGRO DO ZNANJA

Igrali smo igro ČUTIM EVROPO, se naučili marsikaj novega o Evropski uniji in se pri tem tudi zabavali.

 

DELAVNICA O MEDVRSTNIŠKEM NASILJU

Društvo Parada ponosa iz Ljubljane je 9. 1. 2018 za dijake izvedlo delavnico o medvrstniškem nasilju.

 

KIBERNETSKA VARNOST

Ob dnevu varne rabe interneta, 6. februarju, smo se pogovarjali o kibernetski varnosti.

Ali ste vedeli, da je evropski mesec kibernetske varnosti mesec oktober, dan pa 6. februar?

Tudi naša šola je obeležila pomen vseevropske kampanje, ki spodbuja ozaveščenost o pomenu računalniške varnosti med državljani in spreminja njihove poglede na kibernetske grožnje. Z dijaki 3. A razreda (ekonomski tehnik ssi) smo v ta namen v okviru interesnih dejavnosti, 9. 2. 2018, izvedli večurna predavanja in delavnice na  temo »Nasilje« ter »Varni na internetu«.

V Evropski uniji je Svet že 17. maja 2016 formalno sprejel nova pravila za izboljšanje varnosti omrežij in informacijskih sistemov v celotni EU. Direktiva o varnosti omrežij in informacij naj bi prinesla tesnejše sodelovanje med državami članicami pri bistvenem vprašanju kibernetske varnosti. V njej so določene varnostne obveznosti izvajalcev osnovnih storitev (v ključnih sektorjih, kot so energetika, promet, zdravje in finance) in ponudnikov digitalnih storitev (spletne tržnice, iskalniki in storitve v oblaku). Vsaka država članica EU  mora poleg tega določiti po enega ali več nacionalnih organov in pripraviti strategijo za obravnavo kibernetskih groženj.

Evropski svet je na zasedanju 19. in 20. oktobra 2017 pozval k sprejetju skupnega pristopa h kibernetski varnosti v EU, zato letošnja kampanja poteka v znamenju predlogov evropske komisije za povečanje odziva EU na kibernetske napade in sporočila, da mora kibernetska higiena postati del vsakdanjika.

Slovenija v evropski kampanji sodeluje z nacionalnim programom ozaveščanja Varni na internetu, ki ga koordinira center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij (Sicert). 

Več o predlogih Sveta.

 

USPOSABLJANJE UČITELJEV MENTORJEV – 2. srečanje

V četrtek, 15. 2. 2018 je potekalo 2. usposabljanje učiteljev mentorjev, ki sta se ga udeležili Barbara Lepej in Nataša Kranjc. Predstavljena so bila dodatna merila za ocenjevaje, ki bo potekalo v aprilu in maju in podane informacije o tem, kako pripraviti dogodek in o sodelovanju z mediji.

 

RAZSTAVA “EVROPSKA UNIJA IN SLOVENIJA”

V avli šole si lahko ogledate razstavo, ki so jo pripravili dijaki, ki sodelujejo v projektu Šola ambasadorka Evropske unije (EPAS).

Na plakatih je predstavljena EU, njene institucije in slovenski poslanci v Evropskem parlamentu.

 

INFO KOTIČEK EVROPSKE UNIJE

V šolski avli smo uredili info kotiček Evropske unije. Na info tabli so čevlji, ki so jih po predlogah umetniških slik poslikali dijaki programa aranžerski tehnik. Tabla ponuja informativno gradivo o Evropski uniji.

 

OBISK EVROPSKEGA POSLANCA

V petek, 16. 3. 2018 nas je obiskal evropski poslanec g. Franc Bogovič in avtorici knjižice Miha spozna Evropsko unijo Jana Meško in Tajda Špes.

Obiskali so nas v okviru projekta EPAS, kjer se v letošnjem šolskem letu potegujemo za naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.  V okviru projekta Mladi-mladim sta avtorici knjižice Miha spozna Evropsko unijo skupaj s poslancem Evropskega parlamenta g. Francem Bogovičem želeli približati našim dijakom Evropsko unijo, delo in delovanje evropskega poslanca. Predstavitve sta se udeležila tudi predstavnika založbe Kreativna Pika, ki je knjižico izdala, g. Zmago Šalamun in ga. Nina Zorman.

G. Bogovič je predstavil svojo pot do Evropskega poslanca, delo v parlamentu in projekt Pametne vasi. Tega je pripravil skupaj z madžarskim evropskim poslancem, namenjen pa je ohranitvi in razvoju evropskega podeželja.

Dijaki, ki so se udeležili srečanja so dobili knjižico Miha spozna Evropsko unijo. To je že tretja knjižica dijakinj ptujske gimnazije z domoljubno vsebino. Dijakinji je pri izdaji finančno podprl prav g. Bogovič. Avtorici sta predstavili vsebino knjižice, kjer sta na preprost in razumljiv način podali nekaj koristnih informacij o Evropski uniji. Pomembno je da jih poznamo vsi, ker smo tudi mi del nje.

V zahvalo smo gostom podelili unikatne grafike, ki so delo dijakov 4. letnika programa aranžerski tehnik in jih povabili na otvoritev razstave taktilnih slik evropskih umetnikov za slepe in slabovidne. Razstavo pripravljamo v letu Evropske kulturne dediščine, v okviru dogodka ob dnevu Evrope, 9. maju. Otvoritev razstave bo 18. 4. 2018 ob 10. uri.

 

Objava g. Franca Bogoviča na FB:

Dragi dijakinje in dijaki, spoštovana ravnateljica Tanja Lakoše in učiteljski zbor, hvala vam za topel sprejem v vaši šoli in našo skupno razpravo o Evropski uniji ?? katere temeljni del je naša država Slovenija ??, ter o prihodnosti Evrope, ob predstavitvi knjige Miha spozna Evropsko unijo. Hvala vam za vso vašo ustvarjalnost, za vse pomembne izobraževalne programe vaše šole, kot tudi za izdelke, ki jih ustvarjate – prečudovite grafike, s katerimi ste mene in mojo ekipo knjižice o Mihatu in EU: Tajda Špes Jana Meško Kreativna Pika Zmago SalamunNina Zorman Mateja Jagodič Lejla Kogej nadvse razveselili!  Hvala vam tudi za vso vašo radovednost, zanimanje za Evropo in njene vrednote. Uspešno učenje ter veselo mladost vam želim, bodite pogumni, nabirajte si izkušnje, potujte po evropskem kontinentu in vedite, nikjer ni tako lepo, kot je doma!  Naš dom pa v prihodnje razvijajmo skupaj – vi mladi in mi malo starejši, z roko v roki – tako, da bo kakovost življenja visoka, ne glede na to, ali živimo v mestu, ali podeželju. V smeri pametnih vasi #SmartVillages in pametnih ljudi, torej.  Srečno! ?

 

JAKA MED NAGRAJENCI FOTO NATEČAJA “VODA ZA NARAVO”

Ob svetovnem dnevu voda 22. marcu, je Mariborski vodovod razpisal fotografski natečaj z naslovom “Voda za naravo”.V nakupovalnem središču Europark, je bila 24. 3. 2018 podelitev nagrad. S svojimi fotografijami je sodeloval tudi dijak 1. a Jaka Mastnak z mentorico Barbaro Lepej. Med 99 sodelujočimi se je uvrstil med 5 nagrajencev v kategoriji osnovnih in srednjih šol.  Nagrajene fotografije so bile tudi razstavljene. ČESTITAMO Jaka!

Jaka o svoji fotografiji na BK TV in RTS 24 (od 1.39 naprej).

Po podatkih Statističnega urada prebivalec Slovenije povprečno porabi 104 litre vode iz javnega vodovoda na dan
Brez vode ni življenja, vendar pa dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem. EU si želi to spremeniti s pomočjo direktive o pitni vodi, sprejete kot odgovor na državljansko iniciativo “Pravica do vode”. Nova zakonodaja naj bi prispevala k zmanjševanju porabe ustekleničene vode in še dodatno izboljšala:

 • kakovost in varnost pitne vode,
 • dostop za vse ljudi, zlasti za ranljive skupine,
 • seznanjenost potrošnikov o njeni kakovosti, porabi, sestavi stroškov in ceni na liter.

Zaloge pitne vode omejene zato moramo z njimi ravnati odgovorno vsak dan.

 

NASTAJAJO TAKTILNE SLIKE

V letu evropske kulturne dediščine ob dnevu Evrope pripravljamo razstavo taktilnih slik evropskih umetnikov.

Pri izdelavi velikih reprodukcij za slepe in slabovidne je najprej sodeloval celoten 1. a, vendar so levji delež pri tem delu vseeno imeli aranžerji. Pripraviti so namreč morali materialne podlage.  Izbira materialov, rezanje in lepljenje na pravo velikost je zahtevalo veliko iznajdljivosti, natančnosti in doslednosti, pa tudi vztrajnosti, saj je bilo delo zelo zamudno. Velike taktilne slike so od 1. a romale v roke 3. a, saj jih je bilo potrebno tudi poslikati.
Povezali smo se z go. Brigito Strnad, višjo kustosinjo v Umetnostni galeriji Maribor. Dala  nam je nekaj neprecenljivih nasvetov pri izdelavi taktilnih slik, ki jih že sedaj pri delu dosledno upoštevamo. Tako smo poenostavili tipni občutek in se delno izognili motečim elementom, kot so nepričakovani dvigi na podlagi, ki nastajajo zaradi prekrivanja materialov. Prav tako smo se poleg toplotne in reliefne tipnosti zelo posvetili tudi celostni vidni podobi, ki je slabovidnim še kako pomembna.
Dekleta 3. a razreda aranžerski tehnik so se posvetila predvsem zaključnim detajlom in senčenju. Poleg velikih, povečanih taktilnih slik so nastale še podobne v A4 obliki, saj je vidni prostor slepega človeka omejen na približno velikost dveh dlani. Ti mali taktilni pripomočki bodo omogočili slepim in slabovidnim boljši pregled nad celoto, da se bodo ob razlagi lažje orientirali na večji slikovni ploskvi.
O ODPADKIH IN POMENU RECIKLIRANJA
Govorili o kopičenju odpadkov, nevarnostih, ki so posledica le-teh za človeka, živali in rastline ter o pomenu ločevanja odpadkov in recikliranja. Ogledali smo si slike ocena plastike in v plastične odpadke ujete živali.

Recikliranje zmanjšuje količino odpadkov, ki zavzemajo dragocen prostor na odlagališčih. Prav tako zmanjšuje količino energije, ki je potrebna za izdelavo novih sestavnih delov ter tako pomaga zmanjšati onesnaženje in porabo naravnih virov. Danes recikliramo ali kompostiramo 44% komunalnih odpadkov. EU želi do leta 2035 to količino zvišati na 65%. Evropski parlament  zato podpira ukrepe za spremembo. Novi načrti, s katerimi odpadki ne bi več končali v smetnjaku in bi odlagališča postala stvar preteklosti, so bistvo svežnja o krožnem gospodarstvu EU.

Govorili smo o pomenu ločevanja odpadkov in spoznali kaj in kako ločujemo.

Ogledali smo si tudi filmček o nevarnostih uporabe plastičnih vrečk in o smernicah recikliranja v EU.

Evropska unija deluje v skladu s štirimi ključnimi načeli :

 • Načelo preprečevanja: količine odpadkov je treba omejiti pri viru in spodbuditi industrijo, da proizvede – ter potrošnike, da izberejo – proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje vseevropske strategije recikliranja odpadkov.
 • Načelo „onesnaževalec plača“: kdor onesnažuje, mora plačati stroške zaradi onesnaženja. Zato je treba opredeliti nevarne snovi, proizvajalci pa morajo biti odgovorni za zbiranje, obdelovanje in recikliranje svojih odpadnih snovi.
 • Načelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprečiti.
 • Načelo bližine: odpadke je treba obdelati čim bliže njihovemu viru.

Evropska unija si prizadeva za boljše upravljanje odpadkov in spodbuja potrošnike, da se odločajo za proizvode, ki ne škodijo okolju. Na odločitve proizvajalcev in potrošnikov poskuša vplivati z:

 • uporabo znaka za okolje,
 • nadomeščanjem nevarnih snovi,
 • ekološko zasnovo izdelkov,
 • ocenami življenjskega cikla,
 • razvojem čistejših tehnologij,
 • informacijskimi listi,
 • akcijami ozaveščanja javnosti,
 • smernicami,
 • predpisi in obdavčenjem.

Elektronski odpadki

 

O EVRU

Evro  je najvidnejši simbol evropskega povezovanja, saj je skupna valuta 19 držav članic in plačilno sredstvo 338,6 milijonov evropskih državljanov. Evropskim državljanom prinaša veliko koristi, zlasti kadar potujejo v tujino ali opravljajo spletne nakupe na spletnih straneh drugih držav članic.

Enotna valuta ima številne prednosti. Z enotno valuto so odpravljena valutna nihanja in stroški menjave. Čezmejno poslovanje podjetij je lažje, gospodarstvo je stabilnejše, gospodarska rast večja, potrošniki pa imajo večjo izbiro. Zaradi enotne valute je lažje tudi potovati in nakupovati v drugih državah članicah. Tudi na svetovni ravni ima EU večjo težo, saj je evro za ameriškim dolarjem druga najpomembnejša svetovna valuta.

V Sloveniji je EVRO plačilno sredstvo od 1. 1. 2007.

Ogledali smo si filmček kako nastajajo kovanci in kako prepoznati ponarejene bankovce. Pripravili smo tudi razstavo, kjer smo predstavili evroobmočje ter bankovce in kovance.

Obstaja sedem vrednosti ali apoenov evrobankovcev: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € in 500 €. Prikazujejo arhitekturne sloge iz različnih obdobij evropske zgodovine po kronološkem redu. Na sprednji strani evrobankovcev so okna ali vrata, na hrbtni pa mostovi.

Na evropski strani kovancev je zemljevid Evrope. Na nacionalni strani je slavna oseba, znamenita stavba ali simbol države. Z vsemi kovanci evra lahko plačujemo v katerikoli državi, ki uporablja evro, to je državi evroobmočja.

 

DEKLARIRANJE IZDELKOV

Deklariranje proizvodov pomeni označevanje z različnimi podatki. Deklaracija je namenjena potrošniku in vsebuje osnovne podatke o proizvodu, proizvajalcu, dobavitelju in tudi o tistem, ki je za izdelek na trgu odgovoren.

Podrobneje smo pogledali deklaracije in se seznanili z obveznimi podatki, ki jih mora le-ta vsebovati.

V Evropski uniji so standardi hrane precej visoki, vsak izdelek pa mora biti opremljen z deklaracijo oziroma specifikacijo. Tako je vsakemu posamezniku omogočeno, da se svobodno odloča, kaj bo jedel in česa ne.

Varovanje potrošnika se lahko zagotovi le s potrebnimi in pravilnimi informacijami o proizvodu, ki ga želi kupiti, zato je označevanje živil nujno. Minimalni standardi za vsa živila, ki se dajejo v promet, so določeni v Direktivi o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil.

Več o deklariranje živilskih in neživilskih izdelkov.

 

REPRODUKCIJE NA UPORABNEM IZDELKU

Vzporedno z nastajanjem taktilnih slik so nastajale tudi reprodukcije slik, ki smo jih kasneje prišili na torbice. Dijakinje 3. a program aranžerski tehnik so tako izdelale izdelek za vsakdanjo uporabo, z umetniško vrednostjo. Tako je umetnost dobila še drugo raven. Naslikane so z akrilno barvo, tako da je torbe mogoče tudi oprati.