Eko šola

SKK

skk

V šolskem letu 2014/2015 bo Srednja trgovska šola sodelovala v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

Eden izmed ciljev projekta je priprava izhodišč in usmeritev za dvig socialnega in kulturnega kapitala, priprava izvedbenih programov za izboljšanje socialnega in kulturnega kapitala v mrežah sodelujočih izbranih šol s spodbujanjem pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev in prav tako je pomembno uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela.

V mreži šol so skupaj s Srednjo trgovsko šolo Maribor tudi Biotehniška šola Maribor, IC Piramida in Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor. Vsaka šola izvaja aktivnosti samostojno, nekatere aktivnosti bodo izvedene skupaj.

Na vsaki izmed teh šol bodo izvedene delavnice – ustvarjalnice, skupaj z dijaki bomo pripravili razstave, druženje dijakov ob različnih dogodkih.

V okviru projekta bomo delali predvsem na vidiku razvijanja socialne mreže, prav tako pa bomo pozornost namenili vidikom skupnih pravil in vrednot, zaupanju ter soodvisnosti in vzajemnosti.

Vabila na različne dejavnosti bodo objavljena na naši Facebook strani.

 

Haiku

Predavanje o Kanadi

Pokrajinski muzej

Ura fotografiranja

Velika noč

Mednarodne izkušnje

Obisk DARS-a na Vranskem

Ptičje hišice na Srednji gradbeni šoli

Pekarna v IC Piramida

Izdelava voščilnic

Kozarec zdravja

Park – habitat in biotop v mestu

Ropotarnica

DLUM

V hiši eksperimentov

Obisk IC Piramida

Obisk Biotehniške šole