Eko šola

Dejavnosti EKOŠOLE

ŠOLSKO LETO 2018/19

EKOLOŠKO OZAVEŠČENI V NOVO ŠOLSKO LETO

Letošnji 1. projektni dan smo posvetili ekologiji. Na različnih delavnicah smo se pogovarjali o ekoloških problemih, ki pestijo zemljo. Projektni dan pa smo poimenovali ZEMLJA MOJ PLANET.

Izdelovali smo likovna dela iz odpadne KEMS embalaže, z drugo besedo iz tetrapakov in ostalih plastičnih odpadkov, ki neprestano in vsakodnevno nastajajo vse okoli nas.
Nekatera likovna dela v obliki dreves so bila narejena v tehniki kolaža, iz razrezanih koščkov embalaže in zamaškov. Morski val so dijakinje izdelale iz papirja, plastičnih vrečk , zamaškov in dodala še resničen napis – Bolje ribe, kot smeti. 
Motiv drevesa smo upodobili tudi v kiparski tehniki, kjer so oblekli tetrapak v barvni papir in dodali veje iz vrvi in liste iz KEMS embalaže. 
Ustvarili smo še likovno delo z naslovom Dvojnost sveta, kjer smo razpolovili zemeljsko oblo in eno polovico prelepili kot umazano z vsemogočimi folijami, pokrovčki in odpadki, drugo polovico pa kot čisto, kjer so prisotni ekološko osveščeni ljudje. Tudi ti dve deli sta bili izdelani v kolaž tehniki. 

 

KAKO EKOLOŠKO OZAVEŠČENI SMO MLADI

Pri predmetu podjetje na trgu je Tjaša Rojko raziskovala Kako ekološko ozaveščeni so mladi.

 

TRAJNOSTNA VREČKA IN ALTERMED

Na sejmu Altermed se želi izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot vrednoto. Posebej za to, ker ima zdravje kot vrednota tudi v družini svoje pomembno mesto.

Zdravje temelji na:

 • zdravi in uravnoteženi prehrani,
 • telesni aktivnosti,
 • medsebojnih odnosih,
 • varnem otrokovem okolju.

Na sejmu Altermed, ki je potekal od 15. do 17. marca v Celju, je v okviru programa Ekošola sodelovala tudi naša šola.  Vsako leto se predstavi rekordno število ustanov, tudi letos je udeležba presegla dosedanje, saj se je predstavilo kar 105 ustanov. Prikazane so bile vsebine in aktivnosti o prehrani, gibanju in zdravju.

Naša šola je sodelovala s predstavitvijo na stojnici in sicer z aktualno tematiko TRAJNOSTNA EMBALAŽA. Predstavitev je nastala pod mentorstvom Sabine Kavčič in Simone Letnik, ter dijakov programa aranžerski tehnik.

Pa še kaj smo počeli:

Na Srednji trgovski šoli Maribor smo si v letošnjem šolskem letu v okviru modula Prodaja blaga v naši UČNI PRODAJALNI zastavili projekt:

    TRAJNOSTNA VREČKA IZ BLAGA namesto PLASTIČNE !

Skupaj z dijaki se zavedamo, da moramo k varovanju okolja nekaj prispevati prav vsi,  zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk je zagotovo korak v to smer.

Zavedamo se svoje odgovornosti, zato s tem projektom »rešujemo« problematiko uporabe plastičnih nakupovalnih vreč.

Naši dijaki smeri Aranžerski tehnik so bili kreativci – razvijali so svojo ustvarjalnost in se dokazali pri oblikovanju konkretnih rešitev za končni izgled naših trajnostnih vreč. Vse vreče so tudi sami poslikali in izdelali. In tako naše lepe trajnostne vreče uporabljamo pri delu in učenju v Učni prodajalni naše šole.

OCENJEVALNA KOMISIJA JE POSAMEZNE STOJNICE OCENILA SKOZI NASLEDNJE KRITERIJE:

– aktualna in izvirna vsebina razstavnega prostora,
– jedrnata vsebinska sporočilnost in privlačnost razstavljenih vsebin,
– preglednost razstavljenih vsebin,
– letaki in drugo informativno gradivo,
– komunikacija razstavljavcev z obiskovalci.

Prejeli smo ZLATO PRIZNANJE.

 

EKO PAKET

Eko-paket je projekt, namenjen ozaveščanju in spodbujanju ločenega zbiranja in odlaganja odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) v rumene zabojnike ali rumene vreče za odpadno embalažo v vrtcih, šolah, doma in drugih ustanovah. Ko odpadno KEMS odložimo v rumeni zabojnik, omogočimo, da iz odpadne KEMS nastanejo novi izdelki in da ne kopičimo odpadkov.

Ustvarjaj in raziskuj:
• Kaj nastane iz odpadne KEMS?
• Katere nove in uporabne izdelke znaš ustvariti iz odpadne KEMS?
• Kako KEMS kroži?

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, zato jih uporabljamo v vrtcu, šoli, službi, doma, na poti in drugje. V ustvarjanje in raziskovanje so tako lahko vključeni otroci iz različnih skupin iste starosti, otroci različnih starosti, vključeni so lahko tudi starši, stari starši, prijatelji ali drugi posamezniki iz domačega kraja.

Ugotavljali smo:
• Kako je sestavljena KEMS? 
• Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo? 
• Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik?
• Kako recikliramo odpadno KEMS?
• Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
• Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrtcih, šolah, fakultetah?
• Katere izdelke iz recikliranih surovin KEMS uporabljate doma.

Tudi v letošnjem nagradnem natečaju Eko-paket smo na naši šoli  pod mentorstvom Lucije Žitnik in Sabine Kavčič pripravljali kreativne izdelke.

Na šoli smo imeli interesne dejavnosti in v okviru tega dne smo se odločili za izdelavo slik, v katerih bi namesto uporabe klasičnih barv uporabili kar dele KEMS embalaže.

Izdelovali smo Drevesa malo drugače, pri tem pa uporabili različno KEMS embalažo. S to temo smo se priključili natečaju v okviru projekta EKOPAKET. Izdelovali smo na risarskem platnu in pa tudi v 3D tehniki oz. obliki.

Iz KEMS embalaže pa smo izdelovali tudi izdelke na temo ZEMLJA – MOJ PLANET:

Dve skupini sta izdelali eno skupno likovno delo. Obe sta konceptualno izhajali iz tridimenzionalne oblike zemlje.

Prva skupina je vzela za izhodišče onesnaženo zemljo. Na slikarsko platno so najprej pritrdili notranje ogrodje, ki so ga v celoti prelepili  z odpadno plastično embalažo. Dodali so koščke vrečk za smeti, plastičnih pokrovčkov in ostanke ostalih odpadkov. Barva slike je bila omejena na temne, rdeče in črne tone. V spodnjem delu platna so dijaki sami dodali slogan:

»ZEMLJA IMA BOLEZEN. TA BOLEZEN SMO LJUDJE«, ki so ga prav tako izrezali iz koščkov plastičnih odpadkov.

Druga skupina je izdelala zemljo, ki simbolizira čisto okolje in je povezana z reciklažo, s skrbjo za okolje in z varčevanjem virov energije.  Na slikarsko platno so najprej pritrdili polovico zemljine krogle, ki je prav tako tridimenzionalno izstopala iz podlage, obrise celin in barve zelene, čiste zemlje pa so dobili iz nalepljenih koščkov KEMS embalaže.

Pod sliko PA SO DODALI SVOJ SLOGAN, KI SE GLASI:

 »ZDRAVIMO JO MI SAMI. ZEMLJA SMO MI IN MI SMO SVET«.

Kot vez med eno in drugo sliko pa so roke, ki se stegujejo od umazane zemlje proti čisti, na katerih so pozitivni napisi (LE ENA JE NAŠA ZEMLJA, RECIKLIRAJMO, ELEKTRIČNI AVTOMOBILI, ELEKTRARNA NA SONČNO ENERGIJO, KEMS EMBALAŽA, SORTIRANJE ODPADKOV, ČISTILNE NAPRAVE), ki simbolizirajo našo notranjo željo po čistem okolju in hkrati tudi primere pozitivnih rešitev.

ZMAGOVALCI PROJEKTA EKO-PAKET 2018/2019 SO

1. mesto              Srednja Trgovska šola Maribor

2. mesto              Biotehniški center Naklo

3. mesto              III. gimnazija Maribor

3. mesto              GSŠRM Kamnik

 

 

EKO DAN, 20. 3. 2019

Vključeni so bili dijaki  1.a, 1.b, 1.c, 1.d in 1.e oddelka.

Namen dne je krepitev ekološke ozaveščenosti dijakov. Zelo pomemben je pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo, omejevanjem izpustov  toplogrednih plinov, varčevanja z energijo, odgovornega ravnanja z gozdovi in živalmi, s katerimi delimo ta planet.

Dijaki smo ta dan izvajali raznolike dejavnosti in tako prispevali k ozaveščanju pomena čistega okolja za vsa živa bitja.

 Razdeljeni smo bili po skupinah in različni tematiki:

 • Pitna voda
 • Ločevanje odpadkov
 • Sortiranje odpadkov in predelava
 • Okolje – ekosistemi šolskega okoliša

EKO DAN je bil organiziran tako, da smo obiskali eno izmed zunanjih ustanov. Obiskali smo črpališče pitne vode Vrbanski plato, zbirni center Snaga v Plinarniški ulici,  Akvarij in terarij v Mestnem parku.

Del dneva pa smo preživeli v šoli, kjer smo imeli različne delavnice.

EKO DAN je bil organiziran pod vodstvom Sabine Kavčič.

 

O LOČEVANJU ODPADKOV IN RECIKLIRANJU

Govorili smo o kopičenju odpadkov, nevarnostih, ki so posledica le-teh za človeka, živali in rastline ter o pomenu ločevanja odpadkov in recikliranja. 

Recikliranje zmanjšuje količino odpadkov, ki zavzemajo dragocen prostor na odlagališčih. Prav tako zmanjšuje količino energije, ki je potrebna za izdelavo novih sestavnih delov ter tako pomaga zmanjšati onesnaženje in porabo naravnih virov. Danes recikliramo ali kompostiramo 44% komunalnih odpadkov. EU želi do leta 2035 to količino zvišati na 65%. Evropski parlament  zato podpira ukrepe za spremembo. Novi načrti, s katerimi odpadki ne bi več končali v smetnjaku in bi odlagališča postala stvar preteklosti, so bistvo svežnja o krožnem gospodarstvu EU.

Govorili smo o pomenu ločevanja odpadkov in spoznali kaj in kako ločujemo. Rešili smo učne liste in si pri tem pomagali tudi s Priročnikom za pravilno ravnanje z odpadki v gospodinjstvih.

 

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

EKO DAN

V okviru interesnih dejavnosti je  v sredo, 18. 4. 2018 potekal na naši šoli EKO DAN. Vključeni so bili dijaki 1. b, 1. c, 1. d in 1. e oddelka.

Namen dne je krepitev ekološke ozaveščenosti dijakov.

Predhodno smo se z dijaki pogovarjali o pomenu ločenega zbiranja odpadkov, ponovni uporabi surovin in s tem zmanjšanju onesnaževanja okolja, pomenu pitne vode in še kaj.

Vsak izmed nas pridela skoraj pol tone komunalnih odpadkov na leto! Kam izginejo vse te smeti?

Leta 2014 je bilo v Evropi 44% komunalnih odpadkov recikliranih ali kompostiranih. Evropski parlament je razpravljal o zakonodaji, v skladu s katero bo EU do leta 2025  reciklirala najmanj 55% svojih gospodinjskih odpadkov.

EU državam članicam zastavlja višje in pravno zavezujoče cilje za zvišanje deleža gospodinjskih odpadkov, ki so reciklirani in zmanjšanje deleža tistih, ki končajo na odlagališčih.

Nova pravila EU bodo pomagala vam, da bomo vedno vedeli, kam lahko odvržemo katere smeti, državam EU pa pri izboljšanju upravljanja z odpadki, da jih bo čim manj romalo na deponije.

Upravljanje z odpadki

Vsak izmed nas pridela skoraj pol tone komunalnih odpadkov na leto! Kam izginejo vse te smeti? Leta 2014 je bilo v Evropi 44% komunalnih odpadkov recikliranih ali kompostiranih, do leta 2035 pa naj bi se ta delež zvišal na 65%. Nova pravila EU bodo pomagala vam, da boste vedno vedeli, kam lahko odvržete katere smeti, državam EU pa pri izboljšanju upravljanja z odpadki, da jih bo čim manj romalo na deponije. Več o tem: europa.eu/!Nq36WF #WasteToResource #CircularEconomy

Objavil/a Evropska komisija v Sloveniji dne Četrtek, 19. april 2018

Dijaki so bili razdeljeni po skupinah in različni tematiki:

Razred Tema Dejavnost
1.e Pitna voda Ogled črpališča Vrbanski plato
1.b Predelava odpadkov Ogled podjetja Gorenje Surovina d.o.o
1.c Predelava odpadkov Ogled  podjetja Gorenje Surovina d.o.o
1.d Ločevanje odpadkov Ogled  zbirnega centra  podjetja Snaga d.o.o

Z dijaki 1. B in 1. C smo se odpravili v podjetje Surovina, kjer so se dijaki seznanili z osnovami ravnanja različnih vrst odpadkov in njihovo predelavo.
Dijakom je bila na kratko predstavljena osnovna vizija podjetja  – kako pridobivati zelo koristno in dragoceno sekundarno surovino.
Ogledali smo si skladišče vhodnih odpadkov, nesortiranih barvnih kovin, odpadne električne in elektronske opreme ter se ne nazadnje seznanili z namenom in potekom odkupa koristnih odpadnih surovin kot so baker, železo, papir, akumulatorji in drugo.

 

ZLATO PRIZNANJE NA SEJMU ALTERMED

Na sejmu Altermed – Ekošola 2018 , kjer smo predstavili našo stojnico z naslovom Živila z manj soli iz naše učne prodajalne smo prejeli ZLATO PRIZNANJE.

O ODPADKIH IN POMENU RECIKLIRANJA
Govorili o kopičenju odpadkov, nevarnostih, ki so posledica le-teh za človeka, živali in rastline ter o pomenu ločevanja odpadkov in recikliranja. Ogledali smo si slike ocena plastike in v plastične odpadke ujete živali.

Recikliranje zmanjšuje količino odpadkov, ki zavzemajo dragocen prostor na odlagališčih. Prav tako zmanjšuje količino energije, ki je potrebna za izdelavo novih sestavnih delov ter tako pomaga zmanjšati onesnaženje in porabo naravnih virov. Danes recikliramo ali kompostiramo 44% komunalnih odpadkov. EU želi do leta 2035 to količino zvišati na 65%. Evropski parlament  zato podpira ukrepe za spremembo. Novi načrti, s katerimi odpadki ne bi več končali v smetnjaku in bi odlagališča postala stvar preteklosti, so bistvo svežnja o krožnem gospodarstvu EU.

Govorili smo o pomenu ločevanja odpadkov in spoznali kaj in kako ločujemo.

Ogledali smo si tudi filmček o nevarnostih uporabe plastičnih vrečk in o smernicah recikliranja v EU.

Evropska unija deluje v skladu s štirimi ključnimi načeli :

 • Načelo preprečevanja: količine odpadkov je treba omejiti pri viru in spodbuditi industrijo, da proizvede – ter potrošnike, da izberejo – proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje vseevropske strategije recikliranja odpadkov.
 • Načelo „onesnaževalec plača“: kdor onesnažuje, mora plačati stroške zaradi onesnaženja. Zato je treba opredeliti nevarne snovi, proizvajalci pa morajo biti odgovorni za zbiranje, obdelovanje in recikliranje svojih odpadnih snovi.
 • Načelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprečiti.
 • Načelo bližine: odpadke je treba obdelati čim bliže njihovemu viru.

Evropska unija si prizadeva za boljše upravljanje odpadkov in spodbuja potrošnike, da se odločajo za proizvode, ki ne škodijo okolju. Na odločitve proizvajalcev in potrošnikov poskuša vplivati z:

 • uporabo znaka za okolje,
 • nadomeščanjem nevarnih snovi,
 • ekološko zasnovo izdelkov,
 • ocenami življenjskega cikla,
 • razvojem čistejših tehnologij,
 • informacijskimi listi,
 • akcijami ozaveščanja javnosti,
 • smernicami,
 • predpisi in obdavčenjem.

VODA ZA NARAVO

Ob svetovnem dnevu voda 22. marcu, je Mariborski vodovod razpisal fotografski natečaj z naslovom “Voda za naravo”.

V nakupovalnem središču Europark, je bila 24. 3. 2018 podelitev nagrad. S svojimi fotografijami je sodeloval tudi dijak 1. a Jaka Mastnak z mentorico Barbaro Lepej. Med 99 sodelujočimi se je uvrstil med 5 nagrajencev v kategoriji osnovnih in srednjih šol.  Nagrajene fotografije so bile tudi razstavljene. ČESTITAMO Jaka!

Jaka o svoji fotografiji na BK TV in RTS 24 (od 1.39 naprej).

Po podatkih Statističnega urada prebivalec Slovenije povprečno porabi 104 litre vode iz javnega vodovoda na dan
Brez vode ni življenja, vendar pa dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem. EU si želi to spremeniti s pomočjo direktive o pitni vodi, sprejete kot odgovor na državljansko iniciativo “Pravica do vode”. Nova zakonodaja naj bi prispevala k zmanjševanju porabe ustekleničene vode in še dodatno izboljšala:

 • kakovost in varnost pitne vode,
 • dostop za vse ljudi, zlasti za ranljive skupine,
 • seznanjenost potrošnikov o njeni kakovosti, porabi, sestavi stroškov in ceni na liter.

Zaloge pitne vode omejene zato moramo z njimi ravnati odgovorno vsak dan.

 

PREDSTAVILI SMO SE NA SEJMU ALTERMED

V nedeljo, 18. 3. 2018  smo se v sklopu Ekošole udeležili sejma Altermed.

Tema našega projekta je bila Živila z manj soli v naši učni prodajalni. Na stojnici smo obiskovalcem predstavili naše delo in izdelke, ki so nastali kot rezultat našega dela. Obiskovalcem sejma se je zdela omenjena tema in pristop ter sama postavitev stojnice zelo zanimiva. Priložili pa smo tudi promocijski material šole.

 

VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V ŠOLAH

Klara Alatič, 1. A je osvojila 2. mesto na natečaju “Varčevanje z električno energijo v šolah”. Čestitamo!

DOL VGASNI! klara alatič

V nagradnem natečaju je sodelovalo 49 ustanov, ki so poslali 250 izdelkov. Zaključna prireditev z razstavo nagrajenih izdelkov je bila v torek, 25. novembra 2014 v Knjižnici Domžale, kjer so bile podeljene tudi nagrade in priznanja najboljšim  predlogom za varčevanje z električno energijo.

Projekt je bil sofinanciran v okviru javnega razpisa energetsko učinkoviti z Elektro energijo, d.o.o.

Naša šola je prejela priznanje za 2. mesto v svoji kategoriji.

 

EKO-PAKET

Na jesenskem delu natečaja “EKO-PAKET” 2014/15 dosegli 1. mesto.

V okviru natečaja EKO-PAKET so dijakinje Dijana Hojski, Sindy Petrovič, Maja Milfelner, Nika Zemljič, Urška Stermecky in Vanesa Skerbiš v kategoriji »dijaki in študenti« dosegle 1. mesto. Izdelale so izjemno zanimive in domiselne novoletne voščilnice iz kartonske embalaže za mleko in sokove.

Tekmovalkam in mentoricama Jasni Borovinšek in Suzani Majnarić ISKRENO ČESTITAMO!

Podelitev nagrad bo v Celju, na sejmu Altermed, 13. 3. 2015.

Na ustanovah, ki mo dosegle najvišje število točk, bo ekipa EKO-PAKETA, ki deluje v okviru EKOŠOLE, organizirala delavnico, na kateri bodo z mini puplerjem prikazali recikliranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) in izdelavo recikliranega papirja.

Vsi izdelki iz jesenskega dela bodo uvrščeni tudi v nadaljevanje, spomladanski del projekta Eko-paket, za katerega nas prav tako ponovno vabijo k ustvarjanju in raziskovanju iz KEMS. Na zaključku projekta bodo nagradili tako ustanove kot mentorje. Prepričani so, da bodo ponovno navdušeni nad našim delom!