Eko šola Eko šola

Dejavnosti EKOŠOLE

EKO DAN

V okviru interesnih dejavnosti je  v sredo, 18. 4. 2018 potekal na naši šoli EKO DAN. Vključeni so bili dijaki 1. b, 1. c, 1. d in 1. e oddelka.

Namen dne je krepitev ekološke ozaveščenosti dijakov.

Predhodno smo se z dijaki pogovarjali o pomenu ločenega zbiranja odpadkov, ponovni uporabi surovin in s tem zmanjšanju onesnaževanja okolja, pomenu pitne vode in še kaj.

Vsak izmed nas pridela skoraj pol tone komunalnih odpadkov na leto! Kam izginejo vse te smeti?

Leta 2014 je bilo v Evropi 44% komunalnih odpadkov recikliranih ali kompostiranih. Evropski parlament je razpravljal o zakonodaji, v skladu s katero bo EU do leta 2025  reciklirala najmanj 55% svojih gospodinjskih odpadkov.

EU državam članicam zastavlja višje in pravno zavezujoče cilje za zvišanje deleža gospodinjskih odpadkov, ki so reciklirani in zmanjšanje deleža tistih, ki končajo na odlagališčih.

Nova pravila EU bodo pomagala vam, da bomo vedno vedeli, kam lahko odvržemo katere smeti, državam EU pa pri izboljšanju upravljanja z odpadki, da jih bo čim manj romalo na deponije.

Upravljanje z odpadki

Vsak izmed nas pridela skoraj pol tone komunalnih odpadkov na leto! Kam izginejo vse te smeti? Leta 2014 je bilo v Evropi 44% komunalnih odpadkov recikliranih ali kompostiranih, do leta 2035 pa naj bi se ta delež zvišal na 65%. Nova pravila EU bodo pomagala vam, da boste vedno vedeli, kam lahko odvržete katere smeti, državam EU pa pri izboljšanju upravljanja z odpadki, da jih bo čim manj romalo na deponije. Več o tem: europa.eu/!Nq36WF #WasteToResource #CircularEconomy

Objavil/a Evropska komisija v Sloveniji dne 19. april 2018

Dijaki so bili razdeljeni po skupinah in različni tematiki:

Razred Tema Dejavnost
1.e Pitna voda Ogled črpališča Vrbanski plato
1.b Predelava odpadkov Ogled podjetja Gorenje Surovina d.o.o
1.c Predelava odpadkov Ogled  podjetja Gorenje Surovina d.o.o
1.d Ločevanje odpadkov Ogled  zbirnega centra  podjetja Snaga d.o.o

Z dijaki 1. B in 1. C smo se odpravili v podjetje Surovina, kjer so se dijaki seznanili z osnovami ravnanja različnih vrst odpadkov in njihovo predelavo.
Dijakom je bila na kratko predstavljena osnovna vizija podjetja  – kako pridobivati zelo koristno in dragoceno sekundarno surovino.
Ogledali smo si skladišče vhodnih odpadkov, nesortiranih barvnih kovin, odpadne električne in elektronske opreme ter se ne nazadnje seznanili z namenom in potekom odkupa koristnih odpadnih surovin kot so baker, železo, papir, akumulatorji in drugo.

 

ZLATO PRIZNANJE NA SEJMU ALTERMED

Na sejmu Altermed – Ekošola 2018 , kjer smo predstavili našo stojnico z naslovom Živila z manj soli iz naše učne prodajalne smo prejeli ZLATO PRIZNANJE.

O ODPADKIH IN POMENU RECIKLIRANJA
Govorili o kopičenju odpadkov, nevarnostih, ki so posledica le-teh za človeka, živali in rastline ter o pomenu ločevanja odpadkov in recikliranja. Ogledali smo si slike ocena plastike in v plastične odpadke ujete živali.

Recikliranje zmanjšuje količino odpadkov, ki zavzemajo dragocen prostor na odlagališčih. Prav tako zmanjšuje količino energije, ki je potrebna za izdelavo novih sestavnih delov ter tako pomaga zmanjšati onesnaženje in porabo naravnih virov. Danes recikliramo ali kompostiramo 44% komunalnih odpadkov. EU želi do leta 2035 to količino zvišati na 65%. Evropski parlament  zato podpira ukrepe za spremembo. Novi načrti, s katerimi odpadki ne bi več končali v smetnjaku in bi odlagališča postala stvar preteklosti, so bistvo svežnja o krožnem gospodarstvu EU.

Govorili smo o pomenu ločevanja odpadkov in spoznali kaj in kako ločujemo.

Ogledali smo si tudi filmček o nevarnostih uporabe plastičnih vrečk in o smernicah recikliranja v EU.

Evropska unija deluje v skladu s štirimi ključnimi načeli :

 • Načelo preprečevanja: količine odpadkov je treba omejiti pri viru in spodbuditi industrijo, da proizvede – ter potrošnike, da izberejo – proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje vseevropske strategije recikliranja odpadkov.
 • Načelo „onesnaževalec plača“: kdor onesnažuje, mora plačati stroške zaradi onesnaženja. Zato je treba opredeliti nevarne snovi, proizvajalci pa morajo biti odgovorni za zbiranje, obdelovanje in recikliranje svojih odpadnih snovi.
 • Načelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprečiti.
 • Načelo bližine: odpadke je treba obdelati čim bliže njihovemu viru.

Evropska unija si prizadeva za boljše upravljanje odpadkov in spodbuja potrošnike, da se odločajo za proizvode, ki ne škodijo okolju. Na odločitve proizvajalcev in potrošnikov poskuša vplivati z:

 • uporabo znaka za okolje,
 • nadomeščanjem nevarnih snovi,
 • ekološko zasnovo izdelkov,
 • ocenami življenjskega cikla,
 • razvojem čistejših tehnologij,
 • informacijskimi listi,
 • akcijami ozaveščanja javnosti,
 • smernicami,
 • predpisi in obdavčenjem.

VODA ZA NARAVO

Ob svetovnem dnevu voda 22. marcu, je Mariborski vodovod razpisal fotografski natečaj z naslovom “Voda za naravo”.

V nakupovalnem središču Europark, je bila 24. 3. 2018 podelitev nagrad. S svojimi fotografijami je sodeloval tudi dijak 1. a Jaka Mastnak z mentorico Barbaro Lepej. Med 99 sodelujočimi se je uvrstil med 5 nagrajencev v kategoriji osnovnih in srednjih šol.  Nagrajene fotografije so bile tudi razstavljene. ČESTITAMO Jaka!

Jaka o svoji fotografiji na BK TV in RTS 24 (od 1.39 naprej).

Po podatkih Statističnega urada prebivalec Slovenije povprečno porabi 104 litre vode iz javnega vodovoda na dan
Brez vode ni življenja, vendar pa dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem. EU si želi to spremeniti s pomočjo direktive o pitni vodi, sprejete kot odgovor na državljansko iniciativo “Pravica do vode”. Nova zakonodaja naj bi prispevala k zmanjševanju porabe ustekleničene vode in še dodatno izboljšala:

 • kakovost in varnost pitne vode,
 • dostop za vse ljudi, zlasti za ranljive skupine,
 • seznanjenost potrošnikov o njeni kakovosti, porabi, sestavi stroškov in ceni na liter.

Zaloge pitne vode omejene zato moramo z njimi ravnati odgovorno vsak dan.

 

PREDSTAVILI SMO SE NA SEJMU ALTERMED

V nedeljo, 18. 3. 2018  smo se v sklopu Ekošole udeležili sejma Altermed.

Tema našega projekta je bila Živila z manj soli v naši učni prodajalni. Na stojnici smo obiskovalcem predstavili naše delo in izdelke, ki so nastali kot rezultat našega dela. Obiskovalcem sejma se je zdela omenjena tema in pristop ter sama postavitev stojnice zelo zanimiva. Priložili pa smo tudi promocijski material šole.

 

VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V ŠOLAH

Klara Alatič, 1. A je osvojila 2. mesto na natečaju “Varčevanje z električno energijo v šolah”. Čestitamo!

DOL VGASNI! klara alatič

V nagradnem natečaju je sodelovalo 49 ustanov, ki so poslali 250 izdelkov. Zaključna prireditev z razstavo nagrajenih izdelkov je bila v torek, 25. novembra 2014 v Knjižnici Domžale, kjer so bile podeljene tudi nagrade in priznanja najboljšim  predlogom za varčevanje z električno energijo.

Projekt je bil sofinanciran v okviru javnega razpisa energetsko učinkoviti z Elektro energijo, d.o.o.

Naša šola je prejela priznanje za 2. mesto v svoji kategoriji.

 

EKO-PAKET

Na jesenskem delu natečaja “EKO-PAKET” 2014/15 dosegli 1. mesto.

V okviru natečaja EKO-PAKET so dijakinje Dijana Hojski, Sindy Petrovič, Maja Milfelner, Nika Zemljič, Urška Stermecky in Vanesa Skerbiš v kategoriji »dijaki in študenti« dosegle 1. mesto. Izdelale so izjemno zanimive in domiselne novoletne voščilnice iz kartonske embalaže za mleko in sokove.

Tekmovalkam in mentoricama Jasni Borovinšek in Suzani Majnarić ISKRENO ČESTITAMO!

Podelitev nagrad bo v Celju, na sejmu Altermed, 13. 3. 2015.

Na ustanovah, ki mo dosegle najvišje število točk, bo ekipa EKO-PAKETA, ki deluje v okviru EKOŠOLE, organizirala delavnico, na kateri bodo z mini puplerjem prikazali recikliranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) in izdelavo recikliranega papirja.

Vsi izdelki iz jesenskega dela bodo uvrščeni tudi v nadaljevanje, spomladanski del projekta Eko-paket, za katerega nas prav tako ponovno vabijo k ustvarjanju in raziskovanju iz KEMS. Na zaključku projekta bodo nagradili tako ustanove kot mentorje. Prepričani so, da bodo ponovno navdušeni nad našim delom!