Eko šola

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del učno–vzgojnega procesa in zato obveznost, ki jo dijaki morajo opraviti, da napredujejo v višji letnik. Sestavljene so iz različnih dejavnosti: športni in kulturni dnevi, strokovne ekskurzije in podobno. Interesne dejavnosti so za dijake možnost pridobivanja takšnih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.
Dijaki morajo opraviti s programom določeno število obveznih in prostoizbirnih dejavnosti. Za prostoizbirne dejavnosti, ki jih dijaki opravljajo izven šole, prinesejo potrdilo na obrazcu.

Pregled interesnih dejavnosti po programih in letnikih

PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2019/20

ET, AT

TRG, ADM

ET pti