Eko šola

Novice

Krvodajalska akcija 19.9.2019

V  četrtek, 19.9.2019 od 7.30 do 11.00 ure.

KRVODAJALSKA AKCIJA

V novem šolskem letu 2019/20 se ponovno udeležujemo krvodajalske akcije v sodelovanju RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE in  Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

Krvodajalska akcija bo potekala

                           v  četrtek, 19.9.2019 od 7.30 do 11.00 ure.

Udeležijo se je lahko vsi polnoletni dijaki, ki ustrezajo tipu darovalca.

Dijaki, ki bodo uspešno darovali kri imajo opravičen izostanek od pouka na dan odvzema, v četrtek, 19.9.2019 in še naslednji dan,  petek, 20.9.2019.

Dijaki, kateri bodo odklonjeni zaradi morebitnih ugotovitev zdravnika imajo opravičen izostanek od pouka samo v četrtek, 19.9.2019. Dijaki bodo prejeli potrdila.

Dijaki, ki ne bodo upoštevali pravil in navodil, bodo imeli izostanek od pouka neopravičen!

Vljudno vabljeni tudi vsi zaposleni delavci naše šole.

Sabina Kavčič

1. Roditeljski sestanek in govorilne ure 17.9.2019 ob 17.uri

Spoštovani starši!

Vabimo Vas, na 1. roditeljski sestanek dne 17. 9. 2016 ob 17. uri. Starši 1. letnikov ste vabljeni v učilnico številka 9 na skupno srečanje z ravnateljico in razredniki. Starši ostalih dijakov – višjih letnikov imate roditeljski sestanek v učilnicah po razporedu.

Govorilne ure (po skupnem roditeljskem sestanku)

 • 1.A Ekonomski tehnik/Aranžerski tehnik – Petra Pleteršek Staklenac, v učilnici št. 9
 • 1.C Trgovec – Tanja Miličić, v učilnici št. 2
 • 1.D Trgovec – Marjana Hlebič, v učilnici št. 1
 • 1.E Administrator – Špela Bračko, v učilnici št. 12
 • 1.F Ekonomski tehnik – PTI, Darja Lesjak, v učilnici št. 15
 •  2.A Ekonomski tehnik – Nataša Kranjc, v učilnici št. 7
 • 2.B Aranžerski tehnik – Jasna Borovinšek, v učilnici št. 8
 • 2.C Trgovec – Tina Steineker, v učilnici št. 3
 • 2.D Trgovec – Jana Zadravec, v učilnici št. 4
 • 2.E Administrator – Barbara Lepej, v učilnici št. 17
 • 2.F ET-PTI Ekonomski tehnik – Dušan Jesenko, v učilnici št. 10
 • 3.A Ekonomski tehnik/Aranžerski tehnik – Tina Baumhakl, v učilnici št. 5
 • 3.B Trgovec– Vlasta Rojs, 12
 • 3.C Trgovec – Suzana Thaler, v učilnici št. 14
 • 3.D Administrator – Vlasta Ljubec, v učilnici št. 15
 • 4.A Ekonomski tehnik/Aranžerski tehnik – Mojca Primorac, v učilnici št. 6

Vabljeni.

Lepo pozdravljeni.

Ravnateljica

STROKOVNA EKSKURZIJA: 52. Mednarodni obrtni sejem Celje

Okrožnica

POKLICNA MATURA 2019 – JESENSKI ROK

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi jesenskega roka in podelitev spričeval bo 

v  ponedeljek, 9.9.2019 ob 11.00 uri v kabinetu poklicne mature.

Delavnici »Še vedno vozim – vendar ne hodim« za dijake 3. letnikov

Prometne nesreče so še vedno razlog številka ena za smrtnost med mladimi. Mladi in bodoči vozniki zaradi neizkušenosti, načina življenja in drugih razlogov ob vključitvi v promet spadajo v rizično skupino.

V Sloveniji Zavod Vozim (www.vozim.si.) opravlja prelomno preventivno delo na področju varnosti v cestnem prometu, saj mlade osvešča o tvegani rabi alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.

V sodelovanju z Zavodom Vozim bomo v torek, 17. 9. 2019, za dijake 3. letnikov tudi v Srednji trgovski šoli Maribor izvedli dve preventivni prometni delavnici »Še vedno vozim – vendar ne hodim«.

Delavnici financira Mestna občina Maribor. Potekali bosta na osnovi podajanja osebne izkušnje poškodovanca v prometni nesreči, ki bo skozi lastno izkušnja podal neposredne informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih predpisov ter posledicah prometnih nesreč.

Delavnici bosta potekali v učilnici 2 in sicer:

 • 4. A uro (10:30 – 11:15) za dijake 3. A in prvo polovico 3. D oddelka;
 • 5. uro (11:50 – 12:35) za dijake 3. C in drugo polovico 3. D oddelka.

Šolska svetovalna služba

dr. Suzana Golobb Strmšek

Okrožnica za ID 4.9.2019

Okrožnica za 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f

Okrožnica za 4a in 2.f

Športni dan 3.9.2019

Športni dan okrožnica

Prvi šolski dan 2.9.2019 ponedeljek

Razporeditev

Spremembe Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Spoštovani,
sprejete so bile spremembe Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki so objavljene v Ur. l. RS, št. 46/2019, in se začnejo uporabljati 1. 9. 2019. Nekatere novosti so pomembne za učitelje in dijake, besedilo zakona najdete na spodnji povezavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2179/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-poklicnem-in-strokovnem-izobrazevanju-zpsi-1b

Lep pozdrav, Maja

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2179/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-poklicnem-in-strokovnem-izobrazevanju-zpsi-1b

RAZPORED ZAKLJUČNIH IZPITOV, AVGUST 2019 PROGRAM: TRGOVEC IN ADMINISTRATOR

K opravljanju zaključnega izpita lahko pristopijo dijaki, ki so opravili vse obveznosti po izobraževalnem programu in se na izpit prijavili in oddali naloge tajnici zaključnih izpitov.

Preberi več