Eko šola Eko šola

Novice

ID 2.b in 2.e TAM

V četrtek, 10. 10. 2019, smo si dijaki 2. B in 2. E razreda  v okviru interesnih dejavnosti ogledali nekdanjo podzemno tovarno letalskih delov,

ki je delovala med drugo svetovno vojno pod tovarno TAM v Industrijski coni Tezno. Sledil je ogled Poštno logističnega centra Maribor, kjer so nam predstavili delovanje pošte in praktično prikazali razvrščanje prispele pošte ter paketov.

Interesna dejavnost za 1. letnike – Obisk Slovenske vojske

Dijaki 1. A, 1. C , 1. D, 1. E in 1.F bodo imeli dne 17. 10. 2019 interesno dejavnost, v okviru katere bodo obiskali Vojašnico generala Maistra – dan odprtih vrat SV.

Ogled je brezplačenin bo obsegal predstavitev življenja in dela vojakov, opreme, oborožitve, vozil ter ogled Vojaškega muzeja SV. Dijaki spoznajo pomen SV pri zagotavljanju varnosti in miru doma in po svetu.

Dijaki in spremljevalni učitelji se zberejo pred poslopjem Vojašnice generala Maistra, Ramovševa 2, Maribor, ob 8.00 uri (avtobus št. 6, izstopna postaja Radvanjska-vojašnica). Zaključek bo predvidoma ob 11.30, nato se dijaki samostojno napotijo domov.

Dijaki morajo upoštevati pravila vedenja, ki so določena v šolskih predpisih. Posebej opozarjamo dijake, da bo neprimerno vedenje in neizpolnjevanje navodil nadzornih učiteljev in zaposlenih v vojašnici  ustrezno sankcionirano. Dotikanje predmetov in nedovoljeno fotografiranje je strogo prepovedano, gibanje je omejeno, po navodilih uslužbencev SV, kajenje ni dovoljeno.

Dijaki prinesejo veljavni osebni dokument za identifikacijo ob vstopu na območje vojašnice. Veliko aktivnosti bo na prostem, oblecite se vremenu primerno.

Udeležba je za vse dijake obvezna, ta dan nimajo pouka in so odjavljeni od šolske malice.

Bodite točni, zamudniki ne bodo smeli sami vstopati na vojaško območje!

Spremljevalni učitelji:

  1. A: Pleteršek Staklenac, Žmavec
  2. C: Miličić, Lepej
  3. D: Hlebič, Jesenko
  4. E: Bračko
  5. F: Lesjak, Bračko, Jesenko

Rezerva: Kremser

Organizatorka ID:                                                                           Ravnateljica STrgŠ:

 Maja  Žmavec                                                                                    Tanja  Lakoše

RAZPORED IZPITOV – od 17. 10. 2019 – 18. 10. 2019

Izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu

Preberi več

Projekt VET SKE 2 2019

No, pa smo 27. 09. 2019 končno odšli na prakso v tujino. Pa ne kar tako – nepripravljeni. Imeli smo več priprav, se natančno poučili o formalnih in vsebinskih zadevah in se med seboj spoznali. Projekt VET Skills and Knowledge Exchange 2 (VET SKE 2) 2019 je namreč kar 96 dijakom iz petih srednjih šol s področja Maribora omogočil, da v tujini opravijo tritedensko praktično usposabljanje. S prvim razpisom so izbrali 32 dijakov, ki so odšli na mobilnost na eno izmed naslednjih destinacij: Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Poljska in Ciper.

Dijaki destinacije ne morejo izbirati sami, ampak odidejo tja, kjer najdejo ustrezno delovno mesto za njihov profil. Dobili smo špansko Seviljo in poljski Vroclav.

Kako se imamo, lahko spremljate na šolski facebook strani in na facebook strani VET SKE Erasmus+.

ID Psihoaktivne snovi in zasvojenost (poročilo)

8. 10. 2019 smo se dijaki 3. C in 3. D razreda udeležili interesnih dejavnosti ter aktivno sodelovali med predavanji in v delavnici na temo “Psihoaktivne snovi in zasvojenost”. Predavateljice iz Zdravstvenega doma Adolfa Drolca in društva Indijanez so nam strokovno in zanimivo predstavile aktualne vsebine ter nas pritegnile v dinamično in poučno sodelovanje o psihoaktivnih snoveh, zasvojenosti z njimi in njihovih posledicah ter zasvojenosti in rabo digitalnih tehnologij med mladimi.

Utrinki iz šole v naravi

Od 7. 10. 2019 do 9. 10. 2019 je bil 2.a gost lovske družine Podvelka na Rdečem bregu. V šoli v naravi so spoznavali gozdne poti, imeli orientacijski pohod in sodelovali v različnih socialnih igrah.

Preberi več

Hura!! Imamo najsodobnejšo učno prodajalno v Sloveniji

Hura!!!!!

Imamo najsodobnejšo učno prodajalno PIKA v Sloveniji. Hvala Mercatorju in mag. Manici Zupanič, ki so nam to omogočili. Učenje je zabavno.

Dijaki StrgŠ Maribor

Fotogalerija

TSV za 2.a, 7.10.2019

Okrožnica

Strokovna ekskurzija za 2.b in 2.e v četrtek 10.10.2019

Okrožnica

ID za 3.c in 3.d 8.10.2019

Okrožnica