Eko šola

ID 11. 6. 2018

Dijaki 1. A, 1. B, 1. C in 1. D  bodo imeli dne 11. 6. 2018 interesno dejavnost, v okviru katere bodo obiskali Vojaški muzej Slovenske vojske.

Ogled bo razdeljen v več sklopov – predstavitev zgodovine Kadetnice, predstavitev vloge vojske med vojno za Slovenijo leta 1991 in ogled zbirke orožja.

Dijaki bodo izpolnjevali tudi učne liste, zato prinesejo pisala.

Ogled je brezplačen.

Dijaki morajo upoštevati pravila vedenja, ki so določena v šolskih predpisih. Posebej opozarjamo dijake, da bo neprimerno vedenje in neizpolnjevanje navodil nadzornih učiteljev in zaposlenih v Vojaškem muzeju  ustrezno sankcionirano.

Dijaki in spremljevalni učitelji se zberejo pred poslopjem Kadetnice, vhod na Engelsovi 15, Maribor (avtobus št. 18, izstopna postaja Engelsova-vojašnica, vstopna postaja Gosposvetska STŠ).

Ogled bo potekal v dveh skupinah:

  1. skupina ob 9. uri, zbor ob 8.45 – 1. B in 1. C

Nadzorni učitelji: B. Kremser, A. Premzl, V. Rojs

Rezerva: S. Trojnar Kvas

  1. skupina ob 11. uri, zbor ob 10.45 – 1. A in 1. D

Nadzorni učitelji: M. Gradišnik Breznik, R. Slana, M. Žmavec

Rezerva: S. Trojnar Kvas

Udeležba je za vse dijake obvezna, ta dan nimajo pouka in so odjavljeni od šolske malice.

 

Organizatorka ID:                                                                           Ravnateljica STrgŠ:

Maja  Žmavec                                                                                    Tanja  Lakoše