Eko šola

RAZPORED IZPITOV – 3.B

od 29. 5. 2019 – 31. 5. 2019 bodo potekali izpiti po naslednjem razporedu

SREDA, 29. 5. 2019

Izpit iz predmeta TRŽENJE bo v sredo 29. 5. 2019, ob 11.15 v učilnici 12.

ČETRTEK, 30. 5. 2019

Izpit iz predmeta PRODAJA BLAGA  bo v četrtek 30. 5. 2019, ob 11. 45 v učilnici 12.

Izpit iz predmeta UREJANJE PRODAJNEGA PROSTORA  bo v četrtek 30. 5. 2019, ob 8. 50 v učilnici 9.

Izpit iz predmeta EKONOMIKA POSLOVANJA  bo v četrtek 30. 5. 2019. ob 8.50 v učilnici 9.

PETEK, 31. 5. 2019

Pisni del izpita iz predmeta MATEMATIKA  bo v petek 31. 5. 2019, ob 8. 00 v učilnici 9.

Ustni del izpita bo ob 8. 50 v uč. 9.

Pisni del izpita iz predmeta ANGLEŠČINA bo v petek 31. 5. 2019, ob 8. 00 v učilnici 9.

Ustni del izpita bo ob 8. 50 v uč. 9.

Maribor, 24. 5. 2019

Pripravila:                                                                     Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                Tanja Lakoše