Eko šola

PREDMETNI, POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI


Bliža se konec šolskega leta in s tem tudi nov izpitni rok. Izpiti bodo potekali od 1. 7. do 5. 7. 2019.
V tem času lahko dijaki opravljate predmetne, popravne in dopolnilne izpite.

Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:

  • izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote,
  • se želi vpisati v drug izobraževalni program.


Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen.

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dijak, ki ima nezadostno oceno ob koncu pouka le iz posameznega sklopa, opravlja popravni izpit le iz tega dela.


Dijak lahko opravlja v junijskem roku največ DVA izpita, v jesenskem roku pa preostale izpite.

Dijaki morajo najprej opravljati dopolnilne izpite, šele potem popravne.

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ TREH predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite.
 
Dijak se prijavi k izpitu najkasneje štiri delovne dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.

Prijavite se lahko preko spletne strani www.trgovska.si, po uspešni prijavi na izpit dobite povratno elektronsko sporočilo na vaš e-mail naslov.

Prijavite se lahko najkasneje do 21. 6. 2019 do 12 ure.

Pri prijavi pazite na pravilno ime predmeta, učitelja, ki predmet oz. modul poučuje in na sklope, ki jih imate neocenjene ali negativne.

V kolikor imate več predmetov negativnih in neocenjenih morate najprej opravljati neocenjene predmete in šele potem negativno ocenjene. Nepravilnih prijav se ne upošteva.

Razporedi bodo objavljeni na spletni strani šole in oglasni deski v avli šole najkasneje 26. 6. 2019.

Maribor, 13. 6. 2019

Pripravila:                                                                       Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                 Tanja Lakoše