Eko šola

PREDMETNI, POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI – avgust 2019


Dijaki boste lahko opravili manjkajoče obveznosti tudi avgusta. Izpiti bodo potekali od 16. 8. 2019 – 31. 8. 2019.

V tem času lahko dijaki opravljate predmetne, popravne in dopolnilne izpite.

Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:

  • izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote,
  • se želi vpisati v drug izobraževalni program.


Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen.

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ TREH predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite.
 

Prijavite se lahko preko spletne strani www.trgovska.si, po uspešni prijavi na izpit dobite povratno elektronsko sporočilo na vaš e-mail naslov.

V kolikor potrdila ne dobite, je bila vaša prijava nepopolna in na izpit niste prijavljeni.

Prijavite se lahko najkasneje do 6. 8. 2019 do 12. ure.

Pri prijavi pazite na pravilno ime predmeta, učitelja, ki predmet oz. modul poučuje in na sklope, ki jih imate neocenjene ali negativne. V kolikor predmet poučuje več učiteljev in morate oceno pridobiti tudi pri njih, vpišite to v opombe.

Nepravilnih prijav se ne upošteva.

Razporedi bodo objavljeni na spletni strani šole najkasneje 9. 8. 2019.

V Mariboru, 13. 6. 2019

Pripravila:                                                                       Ravnateljica:

Nataša Kranjc                                                                Tanja Lakoše